Белорусские православные святцы. Март.

Беларускі праваслаўны царкоўны каляндар

(МЕСЯЦАСЛОЎ, СВЯТЦЫ, ІМЯНІННЫ КАЛЯНДАР)


         


Обратите внимание! 

Слева – дата по старому стилю ("паводле Царкоўнага  ўставу", т.е. по церковному календарю, по православным святцам), а справа – дата по новому стилю ("паводле новага стылю", т.е. по современному гражданскому календарю, которым мы пользуемся в повседневной жизни) /// Мартовский календарь на русском языке см. здесь // Для облегчения поиска женские имена выделены красным. 


МАРТ = САКАВІK


16 лютага (февраля) / 1 сакавіка (марта)

 • мучанікі Памфіл прасвітар, Валент (Уалент) дыякан, Павел, Парфірый, Селеўкій, Феадул, Юліян, Самуіл, Ілія, Данііл, Іерамія, Ісаія (Ісай) (307–309) // Данііл = Даніла, Данель;; Іерамія =  Верамей, Ерамей, Ярэма;; Ілія = Ілля, Ілья, Гальяш;; Ісаія = Ісай;; Павел = Павал, Паўлюк;; Памфіл = Панфіл;; Самуіл = Самойла.

 

17 лютага / 2 сакавіка

 • Ермаген, патрыярх Маскоўскі і ўсяе Расіі, цудатворац, свяшчэннамучанік (1612).
 • Марыямна, сястра апостала Філіпа, праведная (I).
 • Міна Калікелад, мучанік (867-889) // Міна = Мінай.
 • Фёдар Ціран, велікамучанік (каля 306) // Фёдар = Тодар, Хведар, Ходар.

 

18 лютага / 3 сакавіка

 • Касма Яхромскі, прападобны (1492) // Касма = Казма, Кузьма.
 • Леў, папа Рымскі, свяціцель (461).

 

19 лютага / 4 сакавіка

 • Архіп і Філімон, апосталы з 70- ці (I) // Філімон = Філон, Халімон, Пілімон.
 • Максім, Феадот, Ісіхій мучанікі (305-311) // Феадот = Багдан, Фядот.
 • Фёдар Санаксарскі, прападобны (1791) // Фёдар = Тодар, Хведар, Ходар.
 • Яўгеній і Макарый вызнаўцы, прападобныя, прасвітары Антыяхійскія (363) // Яўгеній = Яўген;; Макарый = Макар.

 

20 лютага / 5 сакавіка

 • Агафон, папа Рымскі, прападобны (682) // Агафон = Агапон, Гапон.
 • Агафон Пячэрскі, прападобны (XIII–XIV) // Агафон = Агапон, Гапон.
 • Карнілій Пскова-Пячэрскі, прападобнамучанік (1570) // Карнілій = Карніла, Карней, Карнаш.
 • Леў, епіскап Катанскі, прападобны (каля 780).
 • Садок, епіскап Персідскі, свяшчэннамучанік, і з ім 128 мучанікаў (342-344) // Садок = Садко, Садонік.
 • Яраслаў Мудры, дабраверны князь (1054).

 

21 лютага / 6 сакавіка

 • Георгій, епіскап Амастрыдскі, свяціцель (802-811) // Георгій = Юрый, Ягор, Юрась, Жора.
 • Цімафей ў Сімволах, прападобны (795) // Цімафей = Цімох.
 • Яўстафій, архіепіскап Антыяхійскі, свяціцель (337) // Яўстафій = Астап, Астафей, Астах, Асташ.

 

22 лютага / 7 сакавіка

 • Афанасій вызнаўца, прападобны (821) // Афанасій = Апанас, Афанас, Панас.
 • мучанік Маўрыкій і 70 воінаў: Фацін, Фёдар, Філіп і інші (каля 305) // Фёдар = Тодар, Хведар, Ходар;; Філіп = Піліп.

 

23 лютага / 8 сакавіка

 • Аляксандр манах, пачынальнік абіцелі "Няўсыпных", прападобны (каля 430) // Аляксандр = Алесь, Алік, Алелька.
 • Матрона Маскоўская, блажэнная (1998) // Матрона = Матруна.
 • Палікарп Бранскі, прападобны (1620-1621).
 • Палікарп, епіскап Смірнскі, свяшчэннамучанік (167).
 • прападобныя Іаан, Антыёх, Антанін, Маісей, Даміян і інші, пустэльнікі Сірыйскія (V) // Іаан = Іван, Ян, Януш, Ясь;; Антыёх = Анціх;; Маісей = Майсей;; Даміян = Даман, Дзям’ян.

 

24 лютага / 9 сакавіка

 • Іаан Прадцеча (Іаан Хрысціцель) // Іаан = Іван, Ян, Януш, Ясь.
 • Эразм Пячэрскі, прападобны (каля 1160).

 

25 лютага / 10 сакавіка

 • Тарасій, архіепіскап Канстанцінопальскі, свяціцель  (806) // Тарасій = Тарас.

 

26 лютага / 11 сакавіка

 • Парфірый, архіепіскап Газскі, свяціцель (420).
 • Севасціян мучанік (каля 66) // Севасціян = Севасцьян, Савасцян, Савось.
 • Севасціян Пашахонскі, прападобны (каля 1500) // Севасціян = Севасцьян, Савасцян, Савось.

 

27 лютага / 12 сакавіка

 • Пракопій Дэкапаліт, вызнаўца, прападобны (750) // Пракопій = Пракоп, Пракофій.
 • Фалалей Сірыйскі, прападобны (460) // Фалалей = Фаль, Фалей, Халай.
 • Ціт, прасвітар Пячэрскі, прападобны (1190).
 • Ціт Пячэрскі, былы воін, прападобны (XIV).

 

28 лютага / 13 сакавіка

 • Арсеній, мітрапаліт Растоўскі, свяшчэннамучанік (1772) // Арсеній = Арсень, Арсайла.
 • Васілій вызнаўца, прападобны (750) // Васілій = Базыль, Васіль.
 • Касіян Рымлянін, прападобны (435) (памяць пераносіцца з 29 лютага) // Касіян = Касьян.
 • Марына і Кіра, прападобныя жоны (каля 450) // Марына = Маргарыта.
 • Нестар, епіскап Магідыйскі, свяшчэннамучанік (250) // Нестар = Несцер.

 

1 / 14 сакавіка

 • Антаніна мучаніца (ІІІ-IV).
 • Дамніна Сірыйская, прападобная (каля 450-460).
 • Еўдакія прападобнамучаніца (каля 160-170) // Еўдакія = Аўдоцця, Аўдакея.
 • Маркел і Антоній мучанікі // Антоній = Антон, Антось.
 • Нестар і Трывімій мучанікі (III) // Нестар = Несцер.

 

2 / 15 сакавіка

 • Агафон Егіпецкі, прападобны (V) // Агафон = Агапон, Гапон.
 • Арсеній, епіскап Цвярскі, свяціцель (1409) // Арсеній = Арсень, Арсайла.
 • Феадот, епіскап Кірынейскі, свяшчэннамучанік (каля 326) // Феадот = Багдан, Фядот.

 

3 / 16 сакавіка

 • Зінон і Заіл, святыя праведныя.

 

4 / 17 сакавіка

 • Васілій (Васілька) Растоўскі, дабраверны князь (1238) // Васілій = Базыль, Васіль.
 • Вячаслаў Чэшскі, дабраверны князь (938) // Вячаслаў = Усяслаў.
 • Герасім Валагодскі, прападобны (1178) // Герасім = Гарасім, Гарась.
 • Герасім Іарданскі, прападобны (475) // Герасім = Гарасім, Гарась.
 • Грыгорый, епіскап Канстанцыі Кіпрскай, свяціцель // Грыгорый = Грыгоры, Грынь, Грыц, Рыгор.  
 • Данііла Маскоўскі, дабраверны князь (1303) // Данііл = Даніла, Данель.
 • Іакаў поснік, прападобны (VI) // Іакаў = Якаў, Якуб.
 • Іаасаф Снетнагорскі і Пскоўскі, прападобнамучанік (1299).
 • Павел мучанік і Юліянія (Іуліянія) мучаніца (каля 273) // Павел = Павал, Паўлюк.

 

5 / 18 сакавіка

 • Адрыян Пашахонскі і Яраслаўскі, прападобнамучанік (1550) // Адрыян = Адрыяш.
 • Анісій мучанік (I) // Анісій = Аніс.
 • Іраіда мучаніца.
 • Конан агароднік, мучанік (III) // Конан = Канах, Конах.
 • Конан Ісаўрыйскі, мучанік (I) // Конан = Канах, Конах
 • Марк, прападобны (V) // Марк = Марка.
 • Фёдар Смаленскі, дабраверны князь і сыны яго Давід і Канстанцін, Яраслаўскія цудатворцы (1463) // Фёдар = Тодар, Хведар, Ходар;; Давід = Давыд;; Канстанцін = Кастусь.

 

6 / 19 сакавіка

 • Аркадзій Кіпрскі, прападобны (каля 361) // Аркадзій =  Аркадзь.
 • Конан і сын яго Конан, прападобнамучанікі (270-275) // Конан = Канах, Конах.

 

7 / 20 сакавіка

 • Еміліян Італійскі, прападобны // Еміліян = Амельян, Емяльян, Мелех, Мелеш.
 • Павел вызнаўца, епіскап Прусіядскі, свяціцель (IX) // Павел = Павал, Паўлюк.
 • Павел Найпросты, прападобны (IV) // Павел = Павал, Паўлюк.
 • свяшчэннамучанікі Васілій, Яфрэм, Капітон, Яўгеній і інші, епіскапы Херсанескія (IV) // Васілій = Базыль, Васіль;; Яфрэм = Ахрэм, Ахрамей;; Яўгеній = Яўген.

 

8 / 21 сакавіка

 • Дамецій, прападобны (363).
 • Лазар (1391) і Афанасій (XV), Мурманскія і Аланецкія, прападобныя // Афанасій = Апанас, Афанас, Панас.
 • Феафілакт вызнаўца, епіскап Нікамідзійскі, прападобны (842-845).

 

9 / 22 сакавіка

 • 40 мучанікаў Севасційскіх: Кірыён, Кандзід, Домн, Іраклій, Клаўдзій, Яўціхій, Іаан, Ксанфій, Акакій, Аляксандр, Гаій, Ляонцій, Афанасій, Кірыл, Мікалай, Валерый, Северыян, Мелітон і інші (каля 320) // Примечание: Аляксандр = Алесь, Алік, Алелька;; Афанасій = Апанас, Афанас, Панас;; Іаан = Іван, Ян, Януш, Ясь;; Кірыл = Кірыла;; Ляонцій = Леванцей, Лявон;; Мікалай = Мікола, Нікалай, Нікола;; Яўціхій = Аўтух, Еўціхей, Яўтух. 

 

10 / 23 сакавіка

 • Анастасія прападобная (567-568) // Анастасія = Настасся.
 • Кадрат Нікамідзійскі, Сатарын, Руфін і інші, мучанікі (III).
 • Кадрат мучанік і з ім: мучанікі – Кіпрыян, Дзіянісій, Павел, Крыскент, Дзіянісій (другі), Віктарын, Віктар, Нікіфар, Клаўдзій, Дзіядор, Леанід і мучаніцы – Харыеса, Нунехія, Васіліса, Ніка, Галі, Галіна, Феадора і інші (258) // Васіліса = Васіліна;; Віктар = Вікця;; Дзіянісій = Дзяніс;; Кадрат = Квадрат;; Кіпрыян = Купрыян, Купрэй;; Нікіфар = Нічыпар;; Павел = Павал, Паўлюк;; Феадора = Фядора, Хадора, Хвядора, Тадора.

 

11 / 24 сакавіка

 • Сафроній, патрыярх Іерусалімскі, свяціцель (639) // Сафроній = Сафрон, Сапрон, Супрын, Супрыян.
 • Сафроній, затворнік Пячэрскі, прападобны (XIII) // Сафроній = Сафрон, Сапрон, Супрын, Супрыян.
 • Яўфімій Наўгародскі, архіепіскап, цудатворац, свяціцель (1458).

 

12 / 25 сакавіка

 • Грыгорый Дваяслов, папа Рымскі, свяціцель (604) // Грыгорый = Грыгоры, Грынь, Грыц, Рыгор.
 • Сімяон Новы Багаслов, прападобны (1021) // Сімяон = Сымон.
 • Феафан Сігрыянскі, вызнаўца, прападобны (818).

 

13 / 26 сакавіка

 • Аляксандр мучанік (305-311) // Аляксандр = Алесь, Алік, Алелька.
 • Нікіфар, патрыярх Канстанцінопальскі, свяціцель (846) // Нікіфар = Нічыпар.
 • Хрысціна Персідская, мучаніца (IV).
 • мучанікі Афрыкан, Публій і Цярэнцій (III) // Цярэнцій = Тарэнта.

 

14 / 27 сакавіка

 • Венедыкт Нурсійскі, прападобны (543) // Венедыкт = Бенедзікт, Бэнда, Бенедыкт.
 • Расціслаў-Міхаіл, дабраверны вялікі князь Кіеўскі, Смаленскі (1167).
 •  

15 / 28 сакавіка

 • Агапій мучанік (303) // Агапій = Агап, Агапей, Гапей.
 • Аляксандр, іерэй ў Сідзе, свяшчэннамучанік (270-275) // Аляксандр = Алесь, Алік, Алелька.
 • Нікандр мучанік (каля 302).

 

16 / 29 сакавіка

 • Аляксандр, папа Рымскі, свяшчэннамучанік (119) // Аляксандр = Алесь, Алік, Алелька.
 • Трафім і Фал, прасвітары Лаадыкійскія, свяшчэннамучанікі (каля 300) // Трафім = Трахім, Атрахім.
 • Юліян Аназарваўскі, мучанік (305-311).

 

17 / 30 сакавіка

 • Аляксій, чалавек Божы, прападобны (411) // Аляксій = Аляксей, Алекса.
 • Макарый, ігумен Калязінскі, цудатворац, прападобны (1483) // Макарый = Макар.
 • Марын мучанік.

 

18 / 31 сакавіка

 • Кірыл, архіепіскап Іерусалімскі, свяціцель (386).
 • Трафім і Яўкарпій, мучанікі (каля 300) // Трафім = Трахім, Атрахім.