Белорусские святцы. Список православных святых (по алфавиту)

Звод імёнаў святых,

якія шануюцца Праваслаўнай Царквой


1) Умоўныя скарачэнні: араб. – арабскае; арам. – арамейскае; балг. – балгарскае; готф. – готфскае; груз. – грузінскае; грэч. – грэчаскае; егіп. – егіпецкае; інд. – індыйскае; лац. – лацінскае; перс. – персідскае; серб. – сербскае; слав. – славянскае; халдз. – халдзейскае; яўр. – яўрэйскае.

2) Даты памяці святых дадзены паводле новага стылю)


         

 

імёны мужчынскія (ад Л да Я)  імёны мужчынскія (А  К)  імёны жаночыя (А  Я)

Л

 • Лазар – сакавік 21; чэрвень 28; ліпень 30; кастрычнік 30; лістапад 20, 30 (дапамога Божая – яўр.).
 • Лаўр, Лаўрэнцій (Лаўрэн, Лаўрын, Ваўрын) – люты 11; май 29; жнівень 23, 31; (перамога, урачыстасць; лаўровы – лац.).
 • Леанід – сакавік 7, 23; красавік 29; чэрвень 18; ліпень 30; жнівень 21 (падобны да льва – грэч.).
 • Леў – сакавік 3, 5 (звер леў, ад грэч. Ляон).
 • Леўкій – ліпень 3; жнівень 30; снежань 27 (белы – грэч.).
 • Лонгін (Логвін) – люты 23; май 7; ліпень 7, 16; кастрычнік 29; лістапад 20 (доўгі – лац.).
 • Лука (Лукаш, Лукша) – студзень 17; люты 11, 20; май 5; чэрвень 11; жнівень 12; верасень 20; кастрычнік 31; лістапад 19; снежань 24 (які нарадзіўся пры ўзыходзе сонца – лац.).
 • Лукіян (Лук’ян) – красавік 28; чэрвень 16; ліпень 19, 20; верасень 26; кастрычнік 28 (светлы – лац.).
 • Ляонцій (Леванцей, Лявон, Ляон) – люты 4; сакавік 22; май 7, 27; чэрвень 5; ліпень 1, 23; жнівень 14, 22; верасень 26; кастрычнік 7, 30 (ільвіны – грэч.).

М

 • Мадэст – май 29; чэрвень 28; снежань 31 (сціплы – лац.).
 • Маісей (Майсей) – студзень 27; люты 7; сакавік 8; чэрвень 29; жнівень 8, 10; верасень 10, 17 (звады ўзяты – егіп.).
 • Макарый (Макар) – студзень 12, 23, 27; люты 1, 4; сакавік 4, 30; красавік 14; май 14, 26; чэрвень 8; жнівень 7, 31; верасень 12, 19, 20; кастрычнік 5, 18 (блажэнны – грэч.).
 • Макій (Макей) – люты 11; май 24; ліпень 16 (насмешнік – грэч.).
 • Максім – студзень 29; люты 3; сакавік 4; красавік 23; май 11, 13, 27; жнівень 12, 24, 26; верасень 18, 28; лістапад 10, 24; снежань 5 (найвялікшы – лац.).  
 • Максіміліян – жнівень 17; лістапад 4 (з роду Эміліяў – лац.).
 • Малахія (Малах, Малаш, Малафей, Молаш) – студзень 16 (пасланец Божы – яўр.).
 • Мамант (Мамон) – верасень 15; лістапад 20 (маці, карміліца – грэч., лац.).
 • Мануіл – люты 4; красавік 9; чэрвень 30 (вызначэнне Божае – яўр.).
 • Марк (Марка) – студзень 11, 17, 27; люты 1; сакавік 18; красавік 11, 18; май 8; ліпень 16; кастрычнік 10, 11; лістапад 12; снежань 31 (сухі, вялы –  лац.).
 • Маркел – сакавік 14; чэрвень 20; жнівень 14, 27; студзень 11 (ваяўнічы – лац.).
 • Маркіян – студзень 23, 31; чэрвень 18; ліпень 26; жнівень 22; лістапад 7, 12, 15 (Маркаў – лац.).
 • Марын – сакавік 30; ліпень 19; жнівень 20; кастрычнік 31; снежань 29 (марскі – лац.).
 • Марыян – красавік 1.
 • Марцін (Мартын) – красавік 27; ліпень 10; кастрычнік 25 (Марціеў; Марцій – належачы язычніцкаму богу Марсу – лац.).
 • Марцініян (Марцім’ян) – студзень 25; красавік 24; жнівень 17; кастрычнік 20; лістапад 4 (ваяўнічы – лац.).
 • Матфей (Матвей, Мацвей, Мацей) – ліпень 13; кастрычнік 18; лістапад 29 (Божы дар – грэч.).
 • Матфій – ліпень 13; жнівень 22 (богадараваны – яўр.).
 • Маўр, Маўрыкій – сакавік 7; красавік 1; ліпень 23 (цёмны – грэч.).
 • Меркурый (Мяркул) – жнівень 20; лістапад 17; снежань 7 (купец – лац.).
 • Мікалай (Мікола, Нікалай, Школа) – студзень 6; люты 16, 17; сакавік 22; май 22; ліпень 3; снежань 19 (пераможца народа – грэч.).
 • Мікіта (Нікіта) – люты 13; красавік 2, 16; май 13, 17, 27; чэрвень 6, 10; верасень 22, 28; кастрычнік 26 (пераможца – грэч.).
 • Мілій (Мілан, Міль) – лістапад 23 (яблычны – грэч.).
 • Міна (Мінай, Міней) – студзень 18; сакавік 2; красавік 25; ліпень 3; верасень 7; лістапад 24; снежань 23 (месяцовы – грэч.).
 • Міран (Міраш) – жнівень 21, 30 (які вытачае міра – грэч.).
 • Мітрафан – чэрвень 17, 24; жнівень 20; снежань 6 (маці яўлены – грэч.).
 • Міхаіл (Міхал, Міхась, Міхута) – студзень 24; люты 27; май 20; чэрвень 3, 5, 28; ліпень 25;  жнівень 11; верасень 19; кастрычнік 3, 13, 14; лістапад 21; снежань 5, 31 (хто, як Бог – яўр.). 
 • Міхей – студзень 18; май 19; жнівень 27 (хто падобны Богу – яўр.).
 • Мсціслаў – чэрвень 27 (слав.).
 • Мялецій (Мелянцей, Мяленцій) – люты 25; чэрвень 6; кастрычнік 4 (клапатлівы, апякун – грэч.).
 • Мяфодзій (Міхед, Мяфод, Няфёд) – красавік 19; май 24; чэрвень 17, 27; ліпень 3 (упарадкаваны –грэч.).

Н

 • Назарый (Назар) – кастрычнік 27 (прысвечаны Богу – яўр.).
 • Наркіс – студзень 17; лістапад 13 (нарцыс – грэч.).
 • Наум (Навум) – жнівень 9; снежань 14 (суцяшэнне – яўр.).
 • Нестар (Несцер) – сакавік 13, 14; лістапад 9 (які вярнуўся дадому – грэч.).
 • Нікадзім (Мікодым) – май 24; ліпень 16, 27; жнівень 15; верасень 12; лістапад 13, а таксама у Нядзелю свв. жанчын-міраносіц (пераможца народа –  грэч.).
 • Нікан – красавік 5; кастрычнік 11; лістапад 20, 30; снежань 24 (пераможца – грэч.).
 • Нікандр – сакавік 28; чэрвень 18; кастрычнік 7; лістапад 17, 20 (чалавек перамогі – грэч.).
 • Ніканор (Міканор) – студзень 17; жнівень 10 (той, хто сузірае перамогу – грэч.).
 • Нікіфар (Нічыпар) – люты 22; сакавік 23, 26; май 2, 17; чэрвень 15; кастрычнік 19; лістапад 26 (перамоганосец – грэч.).
 • Ніл – май 20; чэрвень 9; верасень 30; лістапад 25; снежань 20 (чорны, каламутны – інд.).
 • Ніфант – студзень 5; красавік 21 (цвярозы – грэч.).

П

 • Павел (Павал, Паўлюк) – студзень 5, 23, 27, 28; сакавік 1, 17, 20, 23; май 31; чэрвень 16; ліпень 11, 12, 29; жнівень 10, 30; верасень 12, 23; кастрычнік 17; лістапад 19; снежань 20, 28 (малы – лац.).
 • Палікарп – сакавік 8; красавік 15; жнівень 6 (шматплодны – грэч.).
 • Памфіл (Панфіл) – сакавік 1; жнівень 25 (агульны сябра – грэч.).
 • Панкрацій (Панкрат, Пянкрат) – люты 22; ліпень 22 (усемагутны, уседзяржаўны – грэч.).
 • Панцеляіман (Панцеляймон, Панцей, Панцялей) – жнівень 9 (усяміласцівы – грэч.).
 • Парамон (Пармон) – снежань 12 (цвёрды, пастаянны – грэч.).
 • Пармен – студзень 17; жнівень 10 (блізкі – грэч.).
 • Парменій – жнівень 12 (які чакае – грэч.).
 • Парфеній (Парфён, Пархім, Пархом) – люты 20 (дзевы – грэч.).
 • Парфірый – люты 23; сакавік 1, 11; верасень 28; лістапад 22; снежань 7 (барвовы – грэч.).
 • Патапій (Патап) – снежань 21 (які топча працу нагамі – грэч.).
 • Патрыкій – красавік 2; чэрвень 1 (патрыцый – лац.).
 • Пахомій (Пахом, Пахута) – май 28 (шырокі ў плячах – грэч.).
 • Пётр – студзень 3, 10, 13, 22, 25, 26; люты 4, 8, 12, 14; красавік 6; май 16, 31; чэрвень 25; ліпень 8, 12, 13, 14; жнівень 22; верасень 6, 16, 23, 26; кастрычнік 5, 6, 17, 18, 22; снежань 8 (камень – грэч.).  
 • Платон – красавік 18; снежань 1 (шырокі – грэч.).
 • Пракопій (Пракоп, Пракофій) – сакавік 12; ліпень 21; снежань 5 (які пераганяе, паспявае – грэч.).
 • Пратасій (Пратас, Проц) – кастрычнік 27 (які стаіць ўпершым шэрагу (грэч.).
 • Провій, Проў – ліпень 6; кастрычнік 25 (сумленны, добры – лац.).
 • Прохар – студзень 17, 28; люты 23; жнівень 10 (начальнік хору – грэч.).
 • Пуд – студзень 17; красавік 28 (сарамлівы – лац.).

Р 

 • Радыён (Радзівон, Ірадыён, Ірадзіён) – студзень 17; красавік 21; кастрычнік 11; лістапад 23 (геройскі – грэч.).
 • Раман – люты 16; май 15; жнівень 1, 6, 23; кастрычнік 14; снежань 1, 10 (рымскі – лац.; моцны – грэч.).
 • Расціслаў – сакавік 27; май 24 (слав.).
 • Рафаіл – лістапад 21 (архангел).
 • Русцік – кастрычнік 16 (вясковы –  лац.).
 • Руфін – сакавік 23; красавік 20; ліпень 19 (рыжаваты – лац.).
 • Рыма –  люты 2; ліпень 3 (кінутае –  грэч., лац.).

С

 • Сава (Саўва) – студзень 25, 27; люты 21; красавік 28; май 7; чэрвень 26; жнівень 9; верасень 10, 12; кастрычнік 14; снежань 16, 18 (віно – яўр.).
 • Савацій (Савацей, Саўць) –  кастрычнік 2, 10; жнівень 21 (суботні – яўр.).
 • Савел (Савелій) –  чэрвень 30 (цяжкая праца – яўр.).
 • Саламан – люты 5 (мірны –  яўр.).
 • Сампсон (Самос, Самсон) –  ліпень 10 (сонечны – яўр.).
 • Самуіл (Самойла) – сакавік 1; верасень 2 (пачуты Богам – яўр.).
 • Сафонія (Сафон, Сахно) – снежань 16 (Гасподзь захоўвае – яўр.).
 • Сафроній (Сафрон, Сапрон, Супрын, Супрыян) – сакавік 24; красавік 12; май 24; снежань 22 (з цвярозым розумам –  грэч.).
 • Святаслаў – ліпень 6 (Сабор Уладзімірскіх святых).
 • Севасціян (Севасцьян, Савасцян, Савось) – сакавік 11; красавік 2; снежань 31 (варты пашаны – грэч.).
 • Севярын – чэрвень 17 (строгі –  лац.).
 • Северыян – сакавік 22; май 1; чэрвень 17; верасень 4, 22 (Севярынаў –  лац.).
 • Серафім – студзень 15; жнівень 1 (палымяны – яўр.).
 • Сергій (Сяргей, Сяржук) – студзень 27; красавік 2; ліпень 11, 18; верасень 24; кастрычнік 8, 20 (высокі, шаноўны –  лац.).
 • Сіла – студзень 17; жнівень 12 (маўчанне, спакой – яўр., лац.).
 • Сілан – чэрвень 17 (лясны, дзікі – лац.).
 • Сілуан – студзень 17; чэрвень 23; ліпень 23; жнівень 12 (лясны – лац.).
 • Сільван (Салівон) – люты 7, 11; май 17; кастрычнік 27 (лясны – лац.).
 • Сільвестр – студзень 15; май 8 (лясны – лац.).
 • Сіман (Сымон, Шыман, Шымук) – май 23; ліпень 13, 25; лістапад 17 (паслухмяны – яўр.).
 • Сімяон (Сымон) – студзень 17; люты 8, 16, 26; май 10, 31; сакавік 25; красавік 30; чэрвень 6; верасень 14, 25, 28; жнівень 3; снежань 31 (чутнасць – яўр.).
 • Сісой (Сыс) – ліпень 19; лістапад 6 (шосты – яўр.).
 • Спірыдон (Свірыд) – верасень 12; лістапад 13; снежань 25 (кошык – грэч.).
 • Стахій (Стах) – студзень 17; лістапад 13 (колас – грэч.).
 • Стэфан – жнівень 1; лістапад 12, 24; снежань 15, 23 (серб.).
 • Сцяфан (Сцяпан) – студзень 9, 17, 27; красавік 6, 10; май 9, 10, 20, 30; чэрвень 6, 25; ліпень 26, 27; жнівень 15; верасень 20, 28; лістапад 10; снежань 11, 22, 28, 30 (вянец – грэч.).

Т

 • Тарасій (Тарас) – сакавік 10 (усхваляваны – грэч.).
 • Трафім (Трахім, Атрахім) – студзень 17; сакавік 29, 31; красавік 28; жнівень 5; кастрычнік 2 (выхаванец – грэч.).
 • Трыфан – люты 14; май 2; кастрычнік 21; снежань 28 (шыкоўны – грэч.).

У

 • Уладзімір – люты 7; ліпень 28; кастрычнік 17 (слав.).  
 • Уладзіслаў – кастрычнік 7 (слав.).
 • Уласій (Аўлас, Улас) – люты 16, 24 (невук – грэч.).
 • Усевалад – люты 24; май 5; снежань 10 (слав.).

Ф 

 • Фадзей – студзень 11, 17; май 20; ліпень 13; верасень 3 (хвала – яўр.).
 • Фама (Тамаш, Хама) – красавік 3; ліпень 13, 20; кастрычнік 19; снежань 23 (блізнец – яўр.).
 • Феадосій (Федасей, Фядос, Ходас) – студзень 24; люты 10, 18; красавік 9; май 16; жнівень 20, 27; верасень 15 (Богам дадзены – грэч.).
 • Феадот (Багдан, Фядот) – сакавік 4, 15; май 31; чэрвень 20; ліпень 17; верасень 15, 28; лістапад 20 (Богам дадзены – грэч.).
 • Феакціст – студзень 5, 17; люты 5; верасень 16; кастрычнік 15 (Богам створаны – грэч.).
 • Феафан – студзень 19, 23; сакавік 25; май 16; чэрвень 23; верасень 22; кастрычнік 12, 24 (богаяўленне – грэч.).
 • Феафілакт (Філат, Пілат) – сакавік 21 (Богам захаваны – грэч.).
 • Фелікс, Філікс – люты 7; ліпень 19 (шчаслівы – лац.).
 • Фёдар (Тодар, Хведар, Ходар) – студзень 9; люты 8, 21, 27; сакавік 2, 4, 7, 18; красавік 23; май 3, 4, 5, 29; чэрвень 3, 6, 18, 21, 28; ліпень 17, 22, 25; жнівень 24; верасень 17, 18, 25; кастрычнік 2, 3, 15; лістапад 20, 24; снежань 6, 11, 16 (Божы дар – грэч.).
 • Філарэт (Філат, Пілат) – студзень 3; кастрычнік 18; снежань 2, 14 (аматар дабрадзейнасці – грэч.).
 • Філімон (Халімон, Пілімон) – студзень 17; сакавік 4; снежань 5, 27 (любімы – грэч.).
 • Філіп (Піліп) – студзень 17, 22; люты 7; сакавік 7; ліпень 13, 16; жнівень 30;  кастрычнік 18, 24; лістапад 27 (аматар коней – грэч.).
 • Фірс – жнівень 30; снежань 27 (жэзл, абвіты вінаграднымі лозамі – грэч.).
 • Флегант – студзень 17; красавік 21 (пякучы, палкі – грэч.).
 • Флор (Фрол), Фларэнцій – жнівень 31; верасень 5; кастрычнік 26; снежань 31 (квітнеючы – лац.).
 • Фока – красавік 28; жнівень 4; кастрычнік 5 (цюлень – грэч.).
 • Фоцій (Фацей), Фацін – люты 19; сакавік 7; чэрвень 9; ліпень 15; жнівень 22, 25 (светлы – грэч.).

Х 

 • Харалампій (Харламп) – люты 23 (ззяючы ад радасці – грэч.).
 • Харытон – чэрвень 14; верасень 22; кастрычнік 11 (дабрадатны – грэч.).
 • Хрысанф – красавік 1 (золатацветны – грэч.).
 • Хрыстафор – май 2, 22; верасень 12 (Хрыстаносны – грэч.).

Ц 

 • Цімафей (Цімох) – студзень 1, 17; люты 4, 6; сакавік 6; май 16; чэрвень 23; верасень 1 (пачцівы да Бога – грэч.).
 • Ціт – студзень 17; сакавік 12; красавік 15; верасень 7 (паважаны – грэч.).
 • Ціхан (Ціхон) – чэрвень 29; ліпень 9; жнівень 26; кастрычнік 18 (шчасце – грэч.).
 • Цярэнцій (Таранта) – сакавік 26; красавік 23; ліпень 4; лістапад 10 (які паліруе, расцірае – грэч.).

Ю 

 • Юлій – ліпень 4 (Юліеў – грэч.).
 • Юліян – студзень 21; люты 19; сакавік 1, 29; чэрвень 16; ліпень 4, 26; жнівень 10, 22; верасень 17, 25, 26; кастрычнік 20, 31 (Юліеў – грэч.).
 • Юрый – гл. Георгій.
 • Юсцін (Усцім, Усцін, Юсцін, Юстын) – чэрвень 14 (Юстаў – лац.).

Я

 • Яраслаў – сакавік 5 (слав.).
 • Яўгеній (Яўген) – люты 3; сакавік 4, 20; лістапад 20; снежань 26 (высакародны – грэч.).
 • Яўсевій (Аўсей, Яўсей) – студзень 27; люты 28; май 7,11; ліпень 5; кастрычнік 4, 17 (пабожны – грэч.).
 • Яўстафій (Астап, Астафей, Астах, Асташ) – студзень 17; сакавік 6; красавік 11, 27; жнівень 10,11; верасень 12; кастрычнік 3; снежань 3 (цвёрды, устойлівы – грэч.).
 • Яўціхій (Аўтух, Еўціхей, Яўтух) – сакавік 22; красавік 19; чэрвень 10; верасень 5, 6; лістапад 20 (шчаслівы – грэч.).
 • Яўфімій (Аўхім, Яўхім, Яфім, Яхім) – студзень 8, 10; люты 1, 2; сакавік 24; красавік 14; май 14, 26; ліпень 17; верасень 16; кастрычнік 28 (дабрадушны – грэч.).
 • Яфрэм, (Ахрэм, Ахрамей) – люты 10; сакавік 20; май 18, 29; чэрвень 21, 24, 28; верасень 12; кастрычнік 9 (пладавіты –  яўр.).