Белорусские православные святцы. Июнь.

Беларускі праваслаўны царкоўны каляндар

(МЕСЯЦАСЛОЎ, СВЯТЦЫ, ІМЯНІННЫ КАЛЯНДАР)


         


Обратите внимание! 

Слева – дата по старому стилю ("паводле Царкоўнага  ўставу", т.е. по церковному календарю, по православным святцам), а справа – дата по новому стилю ("паводле новага стылю", т.е. по современному гражданскому календарю, которым мы пользуемся в повседневной жизни) /// Июньский календарь на русском языке см. здесь // Для облегчения поиска женские имена выделены красным. 


ИЮНЬ = ЧЭРВЕНЬ 


19 мая / 1 чэрвеня

 • Дзімітрый Данскі, дабраверны вялікі князь (1389) // Дзімітрый = Дзмітрый, Зміцер, Змітрый, Міць.
 • Іаан, епіскап Готфскі, прападобны (790) // Іаан = Іван, Ян, Януш, Ясь.
 • Іаан Угліцкі, дабраверны князь (у манашастве Ігнацій Валагодскі) (1523) // Іаан = Іван, Ян, Януш, Ясь;; Ігнацій = Гнат, Ігнась, Ігнат.
 • Карнілій, ігумен Палеастроўскі і Аланецкі, прападобны (каля 1420) // Карнілій = Карніла, Карней, Карнаш.
 • Карнілій, цудатворац Комельскі, прападобны (1537) // Карнілій = Карніла, Карней, Карнаш.
 • Патрыкій, епіскап Прускі, свяшчэннамучанік (каля 100).


20 мая / 2 чэрвеня

 • Аляксій, мітрапаліт Маскоўскі і ўсяе Русі, свяціцель і цудатворац (1431) // Аляксій = Аляксей, Алекса.
 • Даўмонт Пскоўскі, дабраверны князь (у хрышчэнні Цімафей) (1299) // Цімафей = Цімох.
 • прападобныя Завулон і Сасана, бацькі роўнаапостольнай Ніны.
 • мучанікі Фалалей, Аляксандр і Астэрый (каля 284) // Фалалей = Фаль, Фалей, Халай;; Аляксандр = Алесь, Алік, Алелька.

 

21 мая / 3 чэрвеня

 • Касіян грэк, Угліцкі, цудатворац, прападобны (1504) // Касіян = Касьян.
 • роўнапостальныя Канстанцін цар (337) і маці яго царыца Алена (327) // Канстанцін = Кастусь;; Алена = Галена, Елена.
 • дабраверныя князі Канстанцін (Яраслав) (1129) і сыны яго Міхаіл і Фёдар, Мурамскія цудатворцы // Канстанцін = Кастусь;; Міхаіл = Міхал, Міхась, Міхута;; Фёдар = Тодар, Хведар, Ходар.

 

22 мая / 4 чэрвеня

 • Іаан-Уладзімір, князь Сербскі, мучанік (1015).
 • Іакаў Боравіцкі, Наўгародскі цудатворац, праведны (каля 1540) // Іакаў = Якаў, Якуб.

 

23 мая / 5 чэрвеня

 • Еўфрасіння, ігумення Полацкая, прападобная (1173) // Еўфрасіння = Еўфрасінія, Фрося, Прузына, Прасыня.
 • Ляонцій, епіскап Растоўскі, свяціцель (1164) // Ляонцій = Леванцей, Лявон.
 • Міхаіл вызнаўца, епіскап Сінадскі, прападобны (821) // Міхаіл = Міхал, Міхась, Міхута.
 • Міхаіл чарнарызец, прападобнамучанік (IX) // Міхаіл = Міхал, Міхась, Міхута.

 

24 мая / 6 чэрвеня

 • Ксенія Пецярбургская, блажэнная (праслаўленне 1988) // Ксенія = Аксіння.
 • Мікіта, стоўпнік Пераяслаўскі, прападобны (1186) // Мікіта = Нікіта.
 • Сімяон стоўпнік, на Дзіўнай гары, прападобны (596) // Сімяон = Сымон.
 • мучанікі Мялецій Страцілат, Сцяфан, Іаан, Калінік, Фёдар, Фаўст і другія (каля 218) // Мялецій = Мелянцей, Мяленцій;; Сцяфан = Сцяпан;; Іаан = Іван, Ян, Януш, Ясь;; Калінік = Каліна;; Фёдар = Тодар, Хведар, Ходар.

 

25 мая / 7 чэрвеня

 • Іаан, прадцеча і хрысціцель Гасподні (каля 850) // Іаан = Іван, Ян, Януш, Ясь.
 • Інакенцій, архіепіскап Херсонскі, свяціцель (1857).
 • Ферапонт, епіскап Кіпрскі, свяшчэннамучанік (IV).

 

26 мая / 8 чэрвеня

 • Георгій Новы, мучанік (1515) // Георгій = Юрый, Ягор, Юрась, Жора.
 • Іаан Псіхаіт, вызнаўца, прападобны (IX) // Іаан = Іван, Ян, Януш, Ясь.
 • Макарый Калязінскі, прападобны (1521) // Макарый = Макар.
 • апосталы з 70-ці Карп і Алфей (Аўпей) (I) // Алфей = Аўпей;; Карп = Карпей.
 • мучанік Аверкій і мучаніца Алена (I) // Аверкій = Авер’ян;; Алена = Галена, Елена.

 

27 мая / 9 чэрвеня

 • Ніл Сталабенскі, прападобны (1667).
 • Ферапонт, епіскап Сардзійскі, свяшчэннамучанік (III).
 • Ферапонт Белаазерскі і Мажайскі, прападобны (1426).
 • Ферапонт Монзенскі, прападобны (1597).
 • свяціцелі Кіпрыян, Фоцій і Іона Маскоўскія (1472) // Кіпрыян = Купрыян, Купрэй;; Фоцій = Фацей.
 • мучаніца Феадора дзева і мучанік Дзідзім воін (304) // Феадора = Фядора, Хадора, Хвядора, Тадора.

 

28 мая / 10 чэрвеня

 • Алена Дзівееўская, прападобная (1832) // Алена = Галена, Елена.
 • Ігнацій, епіскап Растоўскі, свяціцель (1288) // Ігнацій = Гнат, Ігнась, Ігнат.
 • Мікіта вызнаўца, епіскап Халкідонскі, прападобны (IX) // Мікіта = Нікіта.
 • Яўціхій, епіскап Меліцінскі, свяшчэннамучанік (I) // Яўціхій = Аўтух, Еўціхей, Яўтух. 

 

29 мая / 11 чэрвеня

 • Іаан блажэнны, дзеля Хрыста юродзівы, Усцюжскі (1494) // Іаан = Іван, Ян, Януш, Ясь.
 • Лука вызнаўца, архіепіскап Сімферопальскі, свяціцель (1961) // Лука = Лукаш, Лукша.
 • Феадосся дзева, мучаніца, Цірская (307-308) // Феадосся = Феадосія, Фядосся, Хадосся.
 • Феадосся дзева, прападобнамучаніца (730) // Феадосся = Феадосія, Фядосся, Хадосся.

 

30 мая / 12 чэрвеня

 • Ісаакій вызнаўца, ігумен абіцелі Далмацкай, прападобны (383).

 

31 мая / 13 чэрвеня

 • Ермій мучанік (II). 

 

1 / 14 чэрвеня

 • Дзіянісій, ігумен Глушыцкі, прападобны (1437) // Дзіянісій = Дзяніс.
 • Іаан Кранштацкі, праведны (праслаўленне 1990) // Іаан = Іван, Ян, Януш, Ясь. 
 • мучанікі Юсцін Філосаф, Харытон і Валерыян, мучаніца Харыта і другія (166) // Юсцін = Усцім, Усцін, Юсцін, Юстын;; Валерыян = Валяр’ян.

 

2 / 15 чэрвеня

 • Іаан Новы, Сочаўскі, велікамучанік (1330-1340) // Іаан = Іван, Ян, Януш, Ясь.
 • Нікіфар вызнаўца, патрыярх Канстанцінопальскі, свяціцель (828) // Нікіфар = Нічыпар.
 • Юліянія, княгіня Вяземская, Наваторжская, праведная (1819).

 

3 / 16 чэрвеня

 • мучанікі Лукіліян, Клаўдзій, Іпацій, Павел, Дзіянісій і дзева мучаніца Паўла (270-275) // Іпацій = Іпат, Пацей;; Павел = Павал, Паўлюк;; Дзіянісій = Дзяніс.
 • свяшчэннамучанікі Лукіян епіскап, Максіян прасвітар, Юліян дыякан, Маркелін і Сатурнін ў Бельгіі (81-96) // Лукіян = Лук’ян. 

 

4 /17 чэрвеня

 • Засіма, епіскап Вавілона Егіпецкага (VI) // Засіма = Зосім.
 • Мітрафан, патрыярх Канстанцінопальскі, свяціцель (326).
 • Мяфодзій, ігумен Пешнашскі, прападобны (1392) // Мяфодзій = Міхед, Мяфод, Няфёд.
 • мучанікі Франтасій, Севярын, Северыян і Сілан (I).

 

5 / 18 чэрвеня

 • Дарафей, епіскап Тырскі, свяшчэннамучанік (362) // Дарафей = Дарапей, Дарацей, Дораш.
 • Дарафей, з абіцелі авы Серыда, прападобны (каля 620) // Дарафей = Дарапей, Дарацей, Дораш.
 • Ігар Чарнігаўскі і Кіеўскі, дабраверны вялікі князь (1150).
 • Канстанцін блажэнны, мітрапаліт Кіеўскі і ўсяе Русі (1159) // Канстанцін = Кастусь.
 • Фёдар цудатворац, прападобны (каля VI) // Фёдар = Тодар, Хведар, Ходар.
 • Фёдар Яраславіч, дабраверны князь Наўгародскі (брат святаго Аляксандра Неўскага) (1233) // Фёдар = Тодар, Хведар, Ходар.
 • мучанікі Маркіян, Нікандр, Апалон (Палон), Леанід, Ірыній, і інші (305-311).

 

6 / 19 чэрвеня

 • Вісарыён, цудатворац Егіпецкі, прападобны (\У-У).
 • Іларыён Новы, прападобны (845) // Іларыён = Варывон, Ларыён.
 • Іона, епіскап Велікапермскі, свяціцель (1470).
 • Іона Клімецкі, прападобны (1534).
 • прападобнамучаніцы дзевы Архелая, Фёкла і Сасана (293) // Фёкла = Тэкпя.

 

7 / 20 чэрвеня

 • Феадот Анкірскі, мучанік (303) // Феадот = Багдан, Фядот.
 • мучаніцы Калерыя (Валерыя), Кірыякія і Марыя ў Кесарыі Палесцінскай (284-305) // Марыя = Мар’я, Марыля, Марыся, Маруся.  
 • свяшчэннамучанік Маркел, папа Рымскі, а таксама царэўны мучаніцы Прыскіла, Лукіна і Арцемія (304-310).
 • свяшчэннамучанік Маркелін, папа Рымскі, і мучанікі Клаўдзій, Кірын і Антанін (304).

  

8 / 21 чэрвеня

 • Засіма Фінікійскі, прападобны (VI) // Засіма = Зосім.
 • Фёдар Страцілат, велікамучанік (319) // Фёдар = Тодар, Хведар, Ходар.
 • Фёдар, епіскап Суздальскі, свяціцель (1023) // Фёдар = Тодар, Хведар, Ходар.
 • Яфрэм, патрыярх Антыяхійскі, прападобны (545) // Яфрэм = Ахрэм, Ахрамей.
 • дабраверныя Васілій і Канстанцін, князі Яраслаўскія (XIII) // Васілій = Базыль, Васіль;; Канстанцін = Кастусь.

 

9 / 22 чэрвеня

 • Аляксандр, ігумен Кушцкі, прападобны (1439) // Аляксандр = Алесь, Алік, Алелька.
 • Кірыл, архіепіскап Александрыйскі, свяціцель (444) // Кірыл = Кірыла.
 • Кірыл, ігумен Белаазерскі, прападобны (1427) // Кірыл = Кірыла.
 • мучаніцы Фёкла, Марфа і Марыя ў Персіі (346) // Фёкла = Тэкпя;; Марфа = Марта;; Марыя = Мар’я, Марыля, Марыся, Маруся.

 

10 / 23 чэрвеня

 • Аляксандр мучанік і Антаніна дзева мучаніца (каля 313) // Аляксандр = Алесь, Алік, Алелька.
 • Васілій, епіскап Разанскі, свяціцель (1609) // Васілій = Базыль, Васіль.
 • Іаан, мітрапаліт Табольскі, свяціцель (1715) // Іаан = Іван, Ян, Януш, Ясь.
 • Сілуан, схімнік Пячэрскі, прападобны (XIII–XIV).
 • Феафан Антыяхійскі, прападобны (363).
 • Цімафей, епіскап Прускі, свяшчэннамучанік (363) // Цімафей = Цімох.

 

11 / 24 чэрвеня

 • Варфаламей і Варнава апосталы (I) // Варфаламей = Балтрамей, Баўтрамей, Бахрым, Бутрым, Бутрамей, Барташ, Варламей.
 • Мітрафан прасвітар, свяшчэннамучанік і таксама з ім мучанікі многія (1900).
 • Яфрэм Наваторжскі, прападобны (1572) // Яфрэм = Ахрэм, Ахрамей.

 

12 / 25 чэрвеня

 • Ануфрый Вялікі, прападобны (IV) // Ануфрый = Анапрэй, Анупрэй, Нупрэй
 • Ануфрый Мальскі, Пскоўскі, прападобны (1492) // Ануфрый = Анапрэй, Анупрэй, Нупрэй.
 • Ануфрый і Аўксенцій Валагодскія, прападобныя (XV-XVI) // Ануфрый = Анапрэй, Анупрэй, Нупрэй;; Аўксенцій = Аксём, Аксён, Аксянцей, Аксайла.
 • Арсеній Канеўскі, прападобны (1447) // Арсеній = Арсень, Арсайла.
 • Ганна Кашынская, дабраверная вялікая княгіня // Ганна = Анна.
 • Пётр Афонскі, прападобны (734).
 • Сцяфан Азерскі, Комельскі, прападобны (1542) // Сцяфан = Сцяпан.
 • прападобныя Іаан, Андрэй, Іраклемон і Феофіл (IV) // Іаан = Іван, Ян, Януш, Ясь;; Андрэй = Андрыяш.

 

Нядзеля 3-я пасля Пяцідзясятніцы. Сабор Беларускіх святых (спісак).

(Собор Белорусских святых. Переходящее празднование в 3-е воскресенье после Пятидесятницы).

 

13 / 26 чэрвеня

 • Акіліна мучаніца (293) // Акіліна = Акуліна.
 • Аляксандра Дзівееўская, прападобная (1789) // Апяксандра = Алеся.
 • Антаніна мучаніца (284-305).
 • прападобныя Андранік (1395) і Сава (XV) Маскоўскія // Андранік = Андрон, Андрос;; Сава = Саўва.
 • прападобная Ганна (826) і сын яе прападобны Іаан (IX) // Ганна = Анна;; Іаан = Іван, Ян, Януш, Ясь.

 

14 / 27 чэрвеня

 • Елісей прарок (IX ст. да Р.Х.) // Елісей = Алісей.
 • Елісей Сумскі, прападобны (XV-XVI) // Елісей = Алісей.
 • Мсціслав Храбры, Наўгародскі, дабраверны князь (у хрышчэнні Георгій) (1180) // Георгій = Юрый, Ягор, Юрась, Жора.
 • Мяфодзій, патрыярх Канстанцінопальскі, свяціцель (847) // Мяфодзій = Міхед, Мяфод, Няфёд.
 • Мяфодзій, ігумен Пешнашскі, прападобны (XIV) // Мяфодзій = Міхед, Мяфод, Няфёд.

 

15 / 28 чэрвеня

 • Аўгусцін блажэнны, епіскап Іпанійскі (430).
 • Іеранім Блажэнны, Стрыдонскі, прападобны (420).
 • Іона, мітрапаліт Маскоўскі і ўсяе Русі цудатворац, свяціцель (1461).
 • Лазар, дабраверны князь Сербскі (1389).
 • Міхаіл, першы мітрапаліт Кіеўскі, свяціцель (X).
 • Фёдар Сікеот, епіскап Анастасіупальскі, прападобны (каля IX) // Фёдар = Тодар, Хведар, Ходар.
 • Яфрэм II, патрыярх Сербскі, свяціцель (пасля 1395) // Яфрэм = Ахрэм, Ахрамей.
 • мучанікі Віт, Мадэст і мучаніца Крыскенція карміцелька (каля 303).
 • прападобнамучанікі Грыгорый і Касіян Аўнежскія (1392) // Грыгорый = Грыгоры, Грынь, Грыц, Рыгор;; Касіян = Касьян.

 

16 / 29 чэрвеня

 • Маісей Опцінскі, прападобны (1862) // Маісей = Майсей.
 • Ціхан, епіскап Амафунцкі, свяціцель (425) // Ціхан = Ціхон.
 • Ціхан Мядынскі, Калужскі, прападобны (1492) // Ціхан = Ціхон  .
 • Ціхан Лухаўскі, Кастрамскі цудатворац, прападобны (1503) // Ціхан = Ціхон.

 

17 / 30 чэрвеня

 • мучанікі Мануіл, Савел і Ісмаіл (362) // Савел = Савелій.