Белорусские православные святцы. Октябрь.

Беларускі праваслаўны царкоўны каляндар

(МЕСЯЦАСЛОЎ, СВЯТЦЫ, ІМЯНІННЫ КАЛЯНДАР)


         


Обратите внимание! 

Слева – дата по старому стилю ("паводле Царкоўнага  ўставу", т.е. по церковному календарю, по православным святцам), а справа – дата по новому стилю ("паводле новага стылю", т.е. по современному гражданскому календарю, которым мы пользуемся в повседневной жизни) /// Октябрьский календарь на русском языке см. здесь

// Для облегчения поиска женские имена выделены красным. 


ОКТЯБРЬ = КАСТРЫЧНІК


18 верасня / 1 кастрычніка

 • Арыядна мучаніца (II).
 • Еўфрасіння Суздальская (у міру Феадулія), прападобная (праслаўленне 1698) // Еўфрасіння = Еўфрасінія, Фрося, Прузына, Прасыня.
 • мучаніцы Сафія і Ірына (III) // Сафія = Зося, Зафея.

 

19 верасня / 2 кастрычніка

 • Засіма пустэльнік, мучанік (IV) // Засіма = Зосім.
 • Ігар Чарнігаўскі і Кіеўскі, дабраверны вялікі князь (1147).
 • мучанікі Трафім, Савацій і Дарымедонт (276) // Трафім = Трахім, Атрахім;; Савацій = Савацей, Саўць.
 • дабраверны князь Фёдар Смаленскі (1299) і сыны яго Давід (1321) і Канстанцін, дабраверныя князі Яраслаўскія // Фёдар = Тодар, Хведар, Ходар;; Давід = Давыд;; Канстанцін = Кастусь. 

 

20 верасня / 3 кастрычніка

 • Алег Бранскі, прападобны і дабраверны князь  (каля 1285).
 • Яўстафій Плакіда, велікамучанік (каля 118) // Яўстафій = Астап, Астафей, Астах, Асташ.
 • мучанікі і вызнаўцы Міхаіл, князь Чарнігаўскі і балярын яго Фёдар, цудатворцы (1245) // Фёдар = Тодар, Хведар, Ходар.

 

21 верасня / 4 кастрычніка

 • Данііл Шужгорскі, прападобны (XVI) // Данііл = Даніла, Данель.
 • Дзімітрый, мітрапаліт Растоўскі, свяціцель (1752) // Дзімітрый = Дзмітрый, Зміцер, Змітрый, Міць.
 • Іосіф Заанікіеўскі (1612), прападобны // Іосіф = Восіп, Есіп, Осіп, Юзэф, Язэп.
 • Кадрат, апостал з 70-ці  (каля 130).
 • свяшчэннамучанікі Іпацій епіскап і Андрэй прасвітар (каля 730-735) // Андрэй = Андрыяш;; Іпацій = Іпат, Пацей. 
 • свяціцелі Ісаакій і Мялецій, епіскапы Кіпрскія.
 • мучанікі Яўсевій і Прыск // Яўсевій = Аўсей, Яўсей.

 

22 верасня / 5 кастрычніка

 • Іона прарок (VIII ст. да Р. X.).
 • Іона прасвітар, прападобны (IX), бацька святых Феафана і Фёдара, Надпі'саных.
 • Іона Яшазерскі, прападобны (1589-1592).
 • Макарый Жабынскі, Белеўскі цудатворац, прападобны // Макарый = Макар.
 • Параскева Дзівееўская, блажэнная (1915) // Параскева = Праскоўя.
 • Пётр праведны, былы мытар (VI).
 • Фока, епіскап Сінапійскі, свяшчэннамучанік (117).
 • Фока садоўнік, мучанік (каля 320).

 

23 верасня / 6 кастрычніка

 • Іаан Хрысціцель // Іаан = Іван, Ян, Януш, Ясь.
 • Іраіда дзева мучаніца (308).
 • мучанікі Андрэй, Іаан і сыны Іаанавы Пётр і Антанін (IX) // Андрэй = Андрыяш;; Іаан = Іван, Ян, Януш, Ясь.

 

24 верасня / 7 кастрычніка

 • Галакціён Валагодскі, прападобнамучанік (1612).
 • Ляонцій, архімандрыт Віленскі, вызнаўца, прападобны (1620) // Ляонцій = Леванцей, Лявон.
 • Нікандр пустыннажыхар, Пскоўскі цудатворац, прападобны (1581).
 • Уладзіслав, святы кароль Сербскі (1239).
 • Фёкла Першамучаніца, роўнаапостальная (I) // Фёкла = Тэкпя.

 

25 верасня / 8 кастрычніка

 • Герман, архіепіскап Казанскі, свяціцель (1592). 
 • Еўфрасіння Александрыйская, прападобная (V) // Еўфрасіння = Еўфрасінія, Фрося, Прузына, Прасыня.
 • Еўфрасіння Суздальская, прападобная (у міру Феадулія) (1250) // Еўфрасіння = Еўфрасінія, Фрося, Прузына, Прасыня.
 • Сергій, ігумен Раданежскі, прападобны, усяе Русі цудатворац (1392) // Сергій = Сяргей, Сяржук.

 

26 верасня / 9 кастрычніка

 • Гедэон праведны, суддзя Ізраільскі (XII ст. да Р. X.).
 • Іаан Багаслов, апостал і евангеліст (пач. II) // Іаан = Іван, Ян, Януш, Ясь.
 • Яфрэм Перакомскі і Наўгародскі, прападобны (1492) // Яфрэм = Ахрэм, Ахрамей.

 

27 верасня / 10 кастрычніка

 • Ігнацій прападобны (963-975) // Ігнацій = Гнат, Ігнась, Ігнат.
 • Калістрат мучанік і дружына яго (304).
 • Савацій Салавецкі, прападобны (1435) // Савацій = Савацей, Саўць.
 • апосталы з 70-ці Марк, Арыстарх і Зіна (I) // Марк = Марка.

 

28 верасня / 11 кастрычніка

 • Вячаслаў Чэшскі, дабраверны князь (935) // Вячаслаў = Усяслаў.
 • Ірадзіён Ілаазерскі, прападобны (1541).
 • Харытон Вызнаўца, прападобны (350). 
 • Харытон Сянжамскі, прападобны (1509).
 • мучанікі Аляксандр, Алфей, Засіма, Марк пастыр, Нікан, Няон, Іліядор і інші (IV) // Аляксандр = Алесь, Алік, Алелька;; Алфей = Аўпей;; Засіма = Зосім;; Марк = Марка.
 • схіманах Кірыл і схіманахіня Марыя (каля 1337), бацькі Сергія Раданежскага, прападобныя // Кірыл = Кірыла;; Марыя = Мар’я, Марыля, Марыся, Маруся.

 

29 верасня / 12 кастрычніка

 • Кірыяк пустэльнік, прападобны (556).
 • Феафан Міласцівы, прападобны.  

 

30 верасня / 13 кастрычніка

 • Грыгорый епіскап, асветнік Вялікай Арменіі, свяшчэннамучанік (каля 335) // Грыгорый = Грыгоры, Грынь, Грыц, Рыгор.
 • Грыгорый Пельшамскі, Валагодскі цудатворац, прападобны (1442) // Грыгорый = Грыгоры, Грынь, Грыц, Рыгор.
 • Міхаіл, першы мітрапаліт Кіеўскі, свяціцель (992).

 

1 кастрычніка / 14 кастрычніка. Пакроў Прасвятой Багародзіцы.

 • Ананія апостал з 70-ці (I) // Ананія = Анан.
 • Дамнін Салунскі, мучанік (IV) // Дамнін = Дамін.
 • Міхаіл, ігумен Завійскі, прападобнамучанік і з ім 36 іншых (780-790).
 • Раман Сластапевец, прападобны (556) // на русском языке – преподобный Роман Сладкопевец.
 • Сава Вішарскі і Наўгародскі, прападобны (1461) // Сава = Саўва.

 

2 / 15 кастрычніка

 • Андрэй, дзеля Хрыста юродзівы, блажэнны (936) // Андрэй = Андрыяш.
 • Ганна Кашынская, дабраверная княгіня (1368) // Ганна = Анна.
 • Касіян Угліцкі, прападобны (1504) // Касіян = Касьян.
 • Фёдар Ушаков, праведны воін (1817) // Фёдар = Тодар, Хведар, Ходар.
 • мучанікі Давід і Канстанцін, князі Арагвецкія (740) руз.) // Давід = Давыд;; Канстанцін = Кастусь.
 • свяшчэннамучанік Кіпрыян, Юсціна мучаніца і Феакціст мучанік (304) // Кіпрыян = Купрыян, Купрэй;; Юсціна = Іусціна, Усціння, Юстына.

 

3 / 16 кастрычніка

 • Дзіянісій, затворнік Пячэрскі, прападобны (XV) // Дзіянісій = Дзяніс.
 • Іаан Хазевіт, епіскап Кесарыйскі, прападобны (VI) // Іаан = Іван, Ян, Януш, Ясь. 
 • свяшчэннамучанікі Дзіянісій Арэапагіт, епіскап Афінскі, а таксама Русцік прасвітар і Элеўферый дыякан (96) // Дзіянісій = Дзяніс;; Элеўферый = Елеўферый, Аліфер, Алпер.

 

4 / 17 кастрычніка

 • Іерафей, епіскап Афінскі, свяшчэннамучанік (I).
 • Павел Найпросты, прападобны (IV) // Павел = Павал, Паўлюк.
 • Пётр Капеталійскі, свяшчэннамучанік (ІІІ-ІV).
 • Уладзімір Яраславіч, дабраверны князь Наўгародскі, цудатворац (1052).
 • мучанікі Гаій, Фаўст, Яўсевій і Херыман (III) // Яўсевій = Аўсей, Яўсей.
 • свяціцелі Гурый, архіепіскап Казанскі, і Варсанофій, епіскап Цвярскі (1595) // Гурый = Гур, Гурэй, Гур’ян.
 • мучаніца Дамніна і яе дачка Вірынея (Вераніка) і Праскудзія (Прасдока) (305-306).
 • прападобныя Эладзій і Анісім Пячэрскія (XII–XIII).

 

5 / 18 кастрычніка

 • Грыгорый Хандзойскі, прападобны (861) (Груз.) // Грыгорый = Грыгоры, Грынь, Грыц, Рыгор.
 • Дзіянісій, епіскап Александрыйскі, свяшчэннамучанік (264-265) // Дзіянісій = Дзяніс.
 • Харыціна, княгіня Літоўская, прападобная (1281).
 • Харыціна мучаніца (304).
 • прападобныя Даміян прасвітар, цалебнік (1071), Іерамія (каля 1070) і Матфей (каля 1085) Пячэрскія // Даміян = Даман, Дзям’ян;; Іерамія =  Верамей, Ерамей, Ярэма;; Матфей = Матвей, Мацвей, Мацей.
 • свяціцелі Маскоўскія Пётр, Аляксій, Іона, Макарый, Філіп, Іаў, Ермаген, Ціхан, Пётр (другі), Філарэт, Інакенцій і Макарый (другі) // Аляксій = Аляксей, Алекса;; Макарый = Макар;; Філіп = Піліп.

 

6 / 19 кастрычніка

 • Нікіфар, архідыякан, свяшчэннамучанік (1599) // Нікіфар = Нічыпар.
 • Фама апостал (I) // Фама = Тамаш, Хама.

 

7 / 20 кастрычніка

 • Марцініян Белаазерскі, прападобны (1513) // Марцініян = Марцім’ян.
 • Пелагія Тарсійская, мучаніца (290) // Пелагія = Пелагея, Палагея, Палагна.
 • Сергій Нурамскі (Валагодскі), прападобны (1412) // Сергій = Сяргей, Сяржук.
 • Сергій Паслушлівы, Пячэрскі, прападобны (каля XIII) // Сергій = Сяргей, Сяржук.
 • мучанікі Сергій і Вакх (290-303) // Сергій = Сяргей, Сяржук.
 • мучанікі Юліян прасвітар і Кесарый дыякан (I).

 

8 / 21 кастрычніка

 • Пелагія, прападобная (457) // Пелагія = Пелагея, Палагея, Палагна..
 • Пелагія, святая дзева (303) // Пелагія = Пелагея, Палагея, Палагна..
 • Таісся, прападобная (IV) // Таісся = Таісія, Таіса.
 • Трыфан, архімандрыт Вяцкі, прападобны (1612).

 

9 / 22 кастрычніка

 • Іакаў Алфеев апостал (I) // Іакаў = Якаў, Якуб.
 • Пётр Галаційскі, прападобны (IX).
 • прападобны Андранік і жонка яго прападобная Афанасія (V) // Андранік = Андрон, Андрос.
 • праведны праайцец Аўраам і пляменнік яго праведны Лот (2000 г. да Р. X.).
 • мучанікі Явенцій (Ювенцін) і Максім воіны (361-363).

 

10 / 23 кастрычніка

 • Амвросій Опцінскі, прападобны (1891) // Амвросій = Амбражэй, Амброс, Абрасім.
 • Андрэй Тоцемскі, дзеля Хрыста юродзівы, блажэнны (1673) // Андрэй = Андрыяш.
 • Інакенцій, епіскап Пензенскі, свяціцель (1819).
 • мучанік Яўлампій і Яўлампія мучаніца (303-311) // Яўлампій = Алампій, Яўлам.

 

11 / 24 кастрычніка

 • Феафан вызнаўца, епіскап Нікейскі, прападобны (каля 850). 
 • Феафан, поснік Пячэрскі, прападобны (XII).
 • Філіп апостал, адзін з сямі дыяканаў (I) // Філіп = Піліп.
 • мучаніцы Зінаіда і Філаніла (I).

 

12 / 25 кастрычніка

 • Дамніка мучаніца (286).
 • Касма, епіскап Маюмскі, тварэц канонаў, прападобны (787) // Касма = Казма, Кузьма.
 • Марцін Міласцівы, епіскап Турскі, свяціцель (каля 400) // Марцін = Мартын.
 • мучанікі Проў, Тарах і Андранік (304) // Андранік = Андрон, Андрос.

 

13 / 26 кастрычніка

 • Веніямін дыякан, мучанік (421-424).
 • Веніямін Пячэрскі, прападобны (XIV).
 • Злата (Хрыса) велікамучаніца (успамін цуду у Скап'е, 1912).
 • Мікіта вызнаўца, прападобны (838) // Мікіта = Нікіта.
 • Фларэнцій мучанік (І-ІІ).
 • мучанікі Карп, епіскап Фіяцірскі і Папіла дыякан, і інші (каля 251) // Карп = Карпей.

 

14 / 27 кастрычніка

 • Параскева-Петка Сербская, прападобная (XI) // Параскева = Праскоўя.
 • Сільван, прасвітар Газскі, мучанік (IV) // Сільван = Салівон.
 • мучанікі Назарый, Гервасій, Пратасій, Келсій (54-68) // Назарый = Назар;; Гервасій = Гравась, Граўша;; Пратасій = Пратас, Проц.
 • прападобны Нікола Святоша, князь Чарнігаўскі, Пячэрскі цудатворац (1143).

 

15 / 28 кастрычніка

 • Іаан, епіскап Суздальскі, свяціцель (1373) // Іаан = Іван, Ян, Януш, Ясь.
 • Лукіян, прасвітар Антыяхійскі, прападобнамучанік і з ім 36 іншых (312) // Лукіян = Лук’ян.
 • Лукіян Пячэрскі, архідыякан (1243) // Лукіян = Лук’ян.
 • Яўфімій Новы, Салунскі, прападобны (889) // Яўфімій = Аўхім, Яўхім, Яфім, Яхім.

 

16 / 29 кастрычніка

 • Еўпраксія, дабраверная княгіня Пскоўская (1243).
 • Лонгін, брамнік Пячэрскі, прападобны (XIII–XIV) // Лонгін = Логвін.
 • Лонгін сотнік, мучанік, што каля Крыжа Гасподняга (I) // Лонгін = Логвін.
 • Лонгін Ярэнгскі, прападобны (1544-1545) // Лонгін = Логвін.

 

17 / 30 кастрычніка

 • Андрэй Крыцкі, прападобнамучанік (767) // Андрэй = Андрыяш.
 • Антоній Леахноўскі, Наўгародскі, прападобны (1611) // Антоній = Антон, Антось.
 • Асія прарок (820 да Р. X.).
 • Лазар Чатырохдзённы, епіскап Кіційскі, праведны (898).
 • бяссрэбранікі і мучанікі Касма і Даміян Аравійскія, і браты іх мучанікі Ляонцій, Анфім і Яўтропій (287 ці 303) // Касма = Казма, Кузьма;; Даміян = Даман, Дзям’ян;; Ляонцій = Леванцей, Лявон;; Анфім = Анхім;; Яўтропій = Антроп.

 

18 / 31 кастрычніка

 • Злата (Хрыса) велікамучаніца (1795) (Балг.).
 • Іосіф, ігумен Волацкі, цудатворац, прападобны (2001) // Іосіф = Восіп, Есіп, Осіп, Юзэф, Язэп.
 • Лука, апостал і евангеліст (I) // Лука = Лукаш, Лукша.
 • Марын мучанік (IV).
 • Юліян прападобны (IV).