Список армянских имен на сайте Тегеранской епархии (1)

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԻԳԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ

 

Իւրաքանչիւր անուն ունի իմաստ, ծագում եւ գոյացման տրամաբանական պատճառ,

ժամանակագրական ու բնագաւառային պատկանելիութիւն:

 

Հասարակութեան մէջ, անհատները միմեանցից զանազանւում են իրենց

իւրայատկութիւններով, որոնցից մէկն է անհատի անունը:

 

Անունը ոչ միայն յատուկ եւ յստակ է դարձնում անհատի ինքնութիւնը, այլ բացայայտում

է նաեւ նրա ազգային պատկանելիութիւնը:

 

Հայ ազգի արժանիքներին լաւածանօթ և նրա արժէքներով հպարտ հայ ծնողի

համար մեծ նշանակութիւն ունի իր գալիք սերնդի հայապահպանման գործընթացը,

մասնաւորաբար սփիւռքեան պայմաններում:

 

Ուստի, այս ուղղութեամբ նորամանկան սպասող ընտանիքներին օժանդակելու

նպատակով է, որ օգտւելով հայկական եւ եւրոպական տարբեր աղբիւրներից, Թեհրանի

Ազգային Առաջնորդարանի կայքէջի վրայ է տեղադրւում Հայկական անձնանունների

ցանկը:

 

Համառօտագրութիւններ՝


Ած.

Անգլ.

Ասոր.

Ար.

Արաբ.

Արամ.

Արեւմտ.

Գել.

Գերմ.

Եբր.

Եւրոպ.

Զենդ.

Թաթար.

Թուրք.

Ժող.

Իգ.

Իտալ.

Իրան.

Լատ.

Լեհ.

Ծ.Ա.

Կելտ.

Կուս.

Հայ.

 

Ածական

Անգլերէն

Ասորերէն

Արական

Արաբերէն

Արամերէն

Արեւմտեան

Գելերէն

Գերմաներէն

Եբրայերէն

Եւրոպական

Զենդերէն

Թաթարերէն

Թուրքերէն

Ժողովրդական

Իգական

Իտալերէն

Իրանական

Լատիներէն

Լեհերէն

Ծագումն անյայտ

Կելտերէն

Կուսակցական

Հայերէն-Հայկական

 

Հին Անգլ.

Հին Գերմ.

Հին Պարս.

Յոգն.

Ղափ.

Մ.Ա.

Մ.Թ.Ա.

Յուն.

Նորւեգ.

Ն.Ք.

Պատ.

Պահլ.

Ռուս.

Սաքոն.

Սլաւ.

Սկանդ.

Սպան.

Վելս.

Վրաց.

Փաղաքշ.

Քրիստ.

Ֆր.

 

Հին Անգլերէն

Հին Գերմաներէն

Հին Պարսկերէն

Յոգնակի

Ղափանցեան

Մեկնութիւնը անյայտ

Մեր թւականութիւնից առաջ

Յունարէն

Նորւեգական

Նախքան Քրիստոնէութիւն

Պատմական

Պահլաւերէն

Ռուսերէն

Անգլասաքսոներէն

Սլաւերէն

Սկանդինաւեան լեզուներ

Սպաներէն

Վելսերէն

Վրացերէն

Փաղաքշական

Քրիստոնէական

Ֆրանսերէն

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԻԳԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ


Ա  Բ  Գ  Դ  Ե          Զ  Է  Ը  Թ  Ժ  Ի  Լ  Խ  Ծ  Կ  Հ  Ձ  Ղ  Ճ  Մ  

Յ  Ն  Շ  Ո  Չ  Պ  Ջ  Ռ  Ս  Վ  Ւ  Ր  Ք  Տ  Փ  Ց  Օ  Ֆ


исходный список имён дополнен транслитерацией буквами латинского алфавита

в соответствии с http://am.translit.cc/ )

Ա


Ագաթա (Agat'a) Յուն. բարի, լաւ

Ագապէ (Agape') Ագապի անւան տարբերակը

Ագապի (Agapi) Յուն. սէր

Ագափէ (Agap'e') Տես: Ագապէ

Ագնէս (Agne's) Յուն. մաքուր, պարկեշտ «մաքրուհի»

Ադա (Ada) Տեղանուն Հայաստանում

Ադան (Adan) Տես՝ Ադանա

Ադելայիդա (Adelayida) Գերմ. ազնւատոհմ, ազնւազարմ

Ադելինա (Adelina) Տես՝ Ադելայիդա

Ադիկ (Adik) Տես՝ Ադրինէ

 

Ադրիանա (Adriana) Տես՝ Ադրինէ

Ադրիկ (Adrik) Տես՝ Ադրինէ

Ադրինէ (Adrine') Լատ. Ադրիական ծովի անունից

Ադօ (Ado') Ա) Տեղանուն արեւմտ. Հայաստանում, Բ) Ադրինէ անւան կոչական ձեւ

Ազատուհի (Azatowhi) Ազատ+ուհի՝ իգականակերտ մասնիկ

Ազգանուշ (Azganowsh) Ազգ+անուշ

Ազգեր (Azger) Ազգեր

Ազգուշ (Azgowsh) Տես՝ Ազգանոյշ

Ազիկ (Azik) Տեղանուն արեւմտ. Հայաստանում

Ազնի (Azni) Տեղանուն արեւմտ. Հայաստանում

 

Ազնիկ (Aznik) Տեղանուն արեւմտ. Հայաստանում

Ազնիւ (Azniw) Պատւական, ազնիւ

Ազնւիկ (Aznwik) Տես՝ Ազնիւ

Ազօ (Azo') Ազնիւ անւան կոչական ձեւ

Աթանիա (At'ania) Սրբավայր Մեծ Հայքում

Աթինէ (At'ine') Աթանասիա, Յուն. անմահութիւն եւ Աթանիա անւան տարբերակ

Աթրիս (At'ris) Բէաթրիս անունից առաջացած

Այիդա (Ayida) Տես՝ Ադելայիդա

Ալան (Alan) Տեղանուն արեւմտ. Հայաստանում

Ալարիկ (Alarik) Հարթավայր արեւմտ. Հայաստանում

 

Ալենուշ (Alenowsh) Հայ. նորակերտ անուն

Ալիծ (Alic') Տես. Ալիս

Ալին (Alin) Յուն. անմատչելի, Ալինա անւան տարբերակ

Ալինա (Alina) Յուն. անմատչելի, անորսալի

Ալիս (Alis) Ա) Գետի անուն Փոքր Հայքում, Բ) Գերմ. ազնիւ, վեհանձն

Ալիսա (Alisa) Տես. Ալիս

Ալլա (Alla) Ֆր. Ալիսա անւան փաղաքշական ձեւ

Ալմաս, Ալմաստ  (Almas, Almast) Թուրք. Ադամանդ

Ալմա (Alma) Լատ. ածական է, սիրելի, բարի

Ալմարա (Almara) Տես՝ անմահ

 

Ալմիկ (Almik) Ալմարա անւան կրճատ ձեւ

Ալվարդ (Alvard) Կարմիր վարդ

Ալւա (Alwa) Դաշտի անուն՝ Արածանի հովտում

Ալւինա (Alwina) Ռուս. սպիտակադէմ, շիկահեր

Ալօ (Alo') Ալվարդ անւան կոչական ձեւ

Ախթամար (Axt'amar) Տեղանուն, վանք եւ կղզի Հայաստանում

Ախուրա (Axowra) Գետի անուն Արաքսի աւազանում

Ախուրի (Axowri) Տես՝ Ախուրա

Ախուրիկ (Axowrik) Տես՝ Ախուրա

Ականց (Akanc) Թանկագին քարեր

 

Ակեր (Aker) Թանկագին քարեր

Ակէ (Ake') Ակ՝ թանկագին քար բառից

Ակներ (Akner) Թանկագին քարեր

Ակնէ (Akne') Ակ + է

Ակնի (Akni) Տեղանուն արեւմտ. Հայաստանում

Ակնիկ (Aknik) Փոքր ակ՝ աղբիւր, փոքր թանկագին քար, փոքրաչեայ

Աղաւնի (Aghawni) Աղաւնի թռչնանունից

Աղաւնիկ (Aghawnik) Աղաւնի անւան փաղաքշական ձեւ

Աղբիւրակ (Aghbiwrak) Աղբիւրի սկիզբ

Աղւոր (Aghwor) Գեղեցիկ, լաւ

 

Աղուշ (Aghowsh) Աղաւնի անւան փաղաքշական ձեւ

Ամալիա (Amalia) Գերմ. աշխատանք

Ամալիկ (Amalik) Տես՝ Ամալիա

Ամանդա (Amanda) Լատ. Սիրելի

Ամաս (Amas) Տես՝ Համասփիւռ

Ամասիա (Amasia) Շրջան Հայաստանում

Ամարաս (Amaras) Հռչակաւոր սրբավայր՝ վանք Արցախում

Այգիկ (Aygik) Փոքր պարտէզ

Այգվարդ (Aygvard) Առաւօտեան վարդ

Այդա (Ayda) Գերմ. Ադելայիդա անւան կարճ ձեւ

 

Այլին (Aylin) Կելտ. Հելէն անւան ձեւերից

Այծեամն (Ayc'eamn) Այծեամն կենդանու անունից

Այծեմ (Ayc'em) Տես՝ այծեամն

Այծեմիկ (Ayc'emik) Տես՝ այծեամն

Այտա (Ayta) Տես՝ Այդա

Անա (Ana) Ա) Թուրք. մայրը, Բ) Տես նաեւ Աննա

Անամարիա (Anamaria) Թերեւս Աննա եւ Մարիա անունների զուգորդութիւն

Անահիտա (Anahita) Տես՝ Անահիտ

Անահիտ (Anahit) Հայոց աստւածուհի, անբիծ, անարատ, մաքուր

Անայի (Anayi) Անա անունից

Անայիս (Anayis) Ծ.Ա.

Անաշէ (Anashe') Քաղաք Ուրարտուի մէջ

Անասիկ (Anasik) Տես՝ Անայիս

Անգին (Angin) Բարձր գին ունեցող

Անգինէ (Angine') Շատ թանկագին

Անդորր (Andorr) Խաղաղ, հանդարտ

Անդրուհի (Androwhi) Թերեւս Անդրանիկ անւան փաղաքշական ձեւ+ուհի իգականակերտ մասնիկով

Անետ (Anet) Ֆր. Աննա անունից ստացւած

Անթառամ (Ant'ar'am) Չթառամող

Անժելիկ (Anjhelik) Տես՝ Անժէլ

 

Անժէլ (Anjhe'l) Ֆր. հրեշտակ

Անժիկ (Anjhik) Տես՝ Անժէլ

Անի (Ani) Բագրատունեաց մայրաքաղաքի անունից

Անիտա (Anita) Սպան. Տես՝ Աննա

Անիկօ (Aniko') Աննիկ անւան կոչական ձեւ

Անձրեւվարդ (And'rewvard) Անձրեւի պէս վարդ է թափում

Անմեղի (Anmeghi) Անմեղ բառի փաղաքշական ձեւ

Աննա (Anna) Եբր. շնորհ, գթութիւն

Աննաբելլա (Annabella) Եբր. Աննա եւ Իտալ. Բելլա անունների զուգորդութիւն

Աննակ (Annak) Աննա անւան փաղաքշական ձեւ

 

Աննի (Anni) Տես Աննա

Աննիկ (Annik) Աննի անւան փաղաքշական ձեւ

Աննման (Annman) Աննման բառից

Անոյշ (Anoysh) Պահլ. անմահ

Անուշ (Anowsh) Քաղցր

Անուշէ (Anowshe') Անուշ+է

Անուշիկ (Anowshik) Անուշ անւան փաղաքշական ձեւ

Անօ (Ano') Տես Անահիտ

Աշիկ (Ashik) Աշխէն անւան համառօտ ձեւ

Աշխարհուհի (Ashxarhowhi) Աշխարհ+ուհի իգականակերտ մասնիկ

 

Աշխէն (Ashxe'n) Պահլ. կապտագոյն

Աշխէնիկ (Ashxe'nik) Տես՝ Աշխէն

Աշնակ (Ashnak) Տեղանուն Հայաստանում

Աչիկ (Achik) Աղջիկ բառի փաղաքշական ձեւ

Աչոն (Achon) Տես՝ աղջիկ

Ասանէթ (Asane't') Եբր. վտանգ, դժբախտութիւն

Ասթինէ (Ast'ine') Ա) Յուն. Քաղաքացի, Բ) Այն թագուհին որից Արտաշէս թագաւորը բաժանւեց, երբ վերջինս հրաժարւեց նրան հնազանդւել

Ասիկ (Asik) Տես՝ Աստղիկ

Ասլիկ (Aslik) Արաբ. Ասլիխան անւան փաղաքշական ձեւ

Ասղիկ (Asghik) Տես.՝ Աստղիկ

 

Ասպրամ (Aspram) Պարս. խոնարհ ձի

Ասպօ (Aspo') Տես՝ Ասպրամ, Ասպրամ անւան կոչական ձեւ

Աստղիկ (Astghik) Փոքր աստղ

Աստօ (Asto') Աստղիկ անւան կոչական ձեւ

Ասօ (Aso') Աստղիկ անւան կոչական ձեւ

Աւագուհի (Awagowhi) Աւագ+ուհի իգ. մասնիկ

Աւետուհի (Awetowhi) Աւետ՝ ուրախ լուր+ուհի իգականակերտ մասնիկ

Աւնի (Awni) Տեղանուն Հայաստանում

Աւնիկ (Awnik) Աւնի անւան փաղաքշական ձեւ

Արադան (Aradan) Տեղանուն արեւմտ. Հայաստանում

 

Արազ (Araz) Տես՝ Արաքս

Արազիկ (Arazik) Արազ անւան փաղաքշական ձեւ

Արամուհի (Aramowhi) Արամ՝ Հայ նահապետ+ուհի իգականակերտ մասնիկ

Արաս (Aras) Տես՝ Արաքս

Արասիկ (Arasik) Տես՝ Արաքս

Արաքս (Araqs) Հայաստանի մայր գետի անունից

Արաքսիա (Araqsia) Տես՝ Արաքս

Արգինէ (Argine') Տեղանուն Հայաստանում

Արդա (Arda) Լեռան անուն Հայաստանում

Արեգ (Areg) Արեւ, արեգակ

  

Արեգի (Aregi) Ա) Հայկական հին տոմարի ամսանուն, Բ) Հայկ նահապետի աղջկայ անունը

Արեգնազ (Aregnaz) Արեգ+նազ

Արեգնազան (Aregnazan) Արեգ+նազանք

Արեւ (Arew) Արեգակ

Արեւթագ (Arewt'ag) Արեւ+թագ, արեւի թագ ունեցող

Արեւիկ (Arewik) Արեւ անւան փաղաքշական ձեւ

Արեւհատ (Arewhat) Արեւի հատը

Արեւլոյս (Arewloys) Արեւի լոյս

Արեւաշատ (Arewashat) Երկար կեանք ունեցող

Արթինէ (Art'ine') Ար. Արթին անւան իգականացւած ձեւ

 

Արիեալ (Arieal) Լատ. փոքրիկ, գեղեցիկ, ոսկէ աղջիկ

Արինա (Arina) Տեղանուն Հայաստանում

Արինէ (Arine') Տեղանուն Հայաստանում

Արիգա (Ariga) Թերեւս արեգ բառից

Արծիւ (Arc'iw) Արծիւ թռչնանունից

Արծուիկ (Arc'owik) Արծիւ բառի փաղաքշական ձեւ

Արմալա (Armala) Ա) Ծաղկի անուն, Բ) Արգիշտի թագաւորի դստեր անունը

Արմանուշ (Armanowsh) Արմէն+անուշ

Արմաւենի (Armaweni) Արմաւի ծառ

Արմելա (Armela) Տես՝ Արմալա

 

Արմենիա (Armenia) Հայաստան

Արմէնազ (Arme'naz) Արմէն+ազ՝ զաւակ

Արմէնուհի (Arme'nowhi) Արմէն+ուհի իգ. մասնիկով

Արմիկ (Armik) Արմինէ անւան փաղաքշական ձեւ

Արմին (Armin) Երկիր՝ Հայկական բարձրաւանդակում

Արմինա (Armina) Երկիր՝ Հայկական բարձրաւանդակում

Արմինէ (Armine') Արմէն անւան իգական ձեւ

Արշալ (Arshal) Տես՝ Արշալոյս

Արշալոյս (Arshaloys) Արշալոյս բառից

Արշականուշ (Arshakanowsh) Արշակի դուստր

 

Արշակուհի (Arshakowhi) Արշակ անւան իգական ձեւ

Արշանուշ (Arshanowsh) Արշակ արքայի դուստր

Արշի (Arshi) Տես՝ Արշալոյս

Արշիկ (Arshik) Արշալոյս անւան փաղաքշական ձեւ

Արշօ (Arsho') Տես՝ Արշալոյս

Արսինէ (Arsine') Յուն. Արսէն «այր» անւան իգականացւած ձեւ

Արտեմ (Artem) Տես՝ Արտեմիս

Արտեմիս (Artemis) Առողջ, յոյսի, ջրերի, պարկեշտութեան աստւածուհի

Արտոյտ (Artoyt) Արտոյտ թռչանունից

Արտուտիկ (Artowtik) Տես՝ Արտոյտ

 

Արուս (Arows) Տես՝ Արուսեակ

Արուսեակ (Arowseak) Արուսեակ մոլորակի անունից

Արփա (Arp'a) Գետ Հայաստանում

Արփենիկ (Arp'enik) Ա) Տեղանուն Հայաստանում, Բ) Արփի՝ արեգակ բառից

Արփէն (Arp'e'n) Տես՝ Արփի

Արփի (Arp'i ) Ա) Արեգակ, Բ) Գետի անուն

Արփիկ (Arp'ik) Տես՝ Արփի

Արփինէ (Arp'ine') Արփի՝ արեգակ բառից

Արփօ (Arp'o') Տես՝Արփի


Բ


Բագինէ (Bagine') Բագին՝ «մարդու արձան» բառի իգական ձեւ

Բաթիկ (Bat'ik) Բադ թռչնանւան փաղաքշական ձեւ

Բալա (Bala) Տես՝ Բալասան

Բալաս (Balas) Տես՝ Բալասան

Բալասան (Balasan) Արաբ. անուշահոտ ծաղիկ

Բալենի (Baleni) Բալի ծառ

Բալի (Bali) Տես՝ բալենի

Բալիկ (Balik) Թրք. բալա՝ ձագուկ բառի փաղաքշական ձեւ

Բախտ (Baxt) Բախտ

Բախտիկ (Baxtik) Բախտ անւան փաղաքշական ձեւ

  

Բարբարա (Barbara) Յուն. բարբարա՝ օտարական, անծանօթ

Բարի (Bari) Բարի ածականից

Բարիկ (Barik) Բարի բառի գգւական ձեւ

Բեաթրիս (Beat'ris) Լատ. ուրախութիւն բերող

Բեթի (Bet'i) Լատ. ուրախ

Բելլա (Bella) Իտալ. Գեղեցիկ: Իզաբելլա անւան կրճատ ձեւ

Բերիկ (Berik) Բնակավայր Ուրֆա քաղաքի մօտ

Բերկրուհի (Berkrowhi) Բերկրութիւն, ուրախութիւն բառից

Բերկրուշ (Berkrowsh) Բերկրուհի անւան փաղաքշական ձեւ

Բերջուկ (Berjowk) Տես՝Պերճիկ

 

Բերսաբէ (Bersabe') Եբր. Երդման աղբիւր

Բերսի (Bersi) Տես՝ Բերսաբէ

Բեսի (Besi) Եբր. Բերսաբէ անւան կրճատ ձեւ

Բիաինա (Biaina) Տես՝ Բիայնա

Բիայնա (Biayna) Երկիր՝ Հայկական բարձրաւանդակում

Բիւրակ (Biwrak) Շատ ակունք ունեցող

Բիւրեղ (Biwregh) Բիւրեղ

Բիւրեղիկ (Biwreghik) Բիւրեղ անւան փաղաքշական ձեւ

Բուսիկ (Bowsik) Բոյս բառից, փաղաքշական ձեւ

 

Բուրանուշ (Bowranowsh) Անուշ բուրմունք ունեցող

Բուրաւէտ (Bowrawe't) Բուրմունքով լի

Բրաբիոն (Brabion) Յուն. Յաղթութեան մրցանակ

  

Գ


Գայանուշ (Gayanowsh) Տես՝ Գայիանէ

Գայեան (Gayean) Տես՝ Գայիանէ

Գայիանէ (Gayiane') Լատ. ոմն կոյսի անուն

Գարան (Garan) Տես՝ Գայիանէ

Գարիան (Garian) Տես՝ Գայիանէ

Գարիանէ (Gariane') Տես՝ Գայիանէ

Գարիկ (Garik) Ծ.Ա. Թերեւս Գարիան անւան փաղաքշական ձեւով

Գարուն (Garown) Գարուն բառից

Գարունէ (Garowne') Տես՝ Գարուն

Գարունիկ (Garownik) Գարուն անւան փաղաքշական ձեւ

 

Գարուշ (Garowsh) Գարիկ անւան փաղաքշական ձեւ

Գեղանի (Geghani) Գեղեցիկ

Գեղանուշ (Geghanowsh) Գեղ՝ գեղեցիկ+անուշ

Գեղեցիկ (Geghecik) Գեղեցիկ բառից

Գեղծամ (Geghc'am) Գեղեցիկ մազեր ունեցող

Գեղծին (Geghc'in) Գեղեցիկ ծնունդ

Գեղուհի (Geghowhi) Գեղեցկուհի

Գեղուշ (Geghowsh) Տես՝ Գեղանոյշ

Գեօզալ (Geo'zal) Թուրք. Գեղեցիկ

Գինեվարդ (Ginevard) Մի տեսակ վարդ

 

Գինոց (Ginoc) Գին ունեցող

Գինուշ (Ginowsh) Թերեւս Գինեվարդ անւան փաղաքշական ձեւ

Գիսանէ (Gisane') Տեղանուն Հայաստանում

Գլադիս (Gladis) Լատ. Քլոդիա անւան տարբերակ

Գոհար (Gohar) Գոհար բառից

Գոհարիկ (Goharik) Գոհար անւան փաղաքշական ձեւ

Գոհարինէ (Goharine') Գոհար+ինէ՝ իգականակերտ մասնիկ

Գոհարնազ (Goharnaz) Գոհար+նազ

Գոհարշատ (Goharshat) Գոհար+շատ

Գոհարվարդ (Goharvard) Վարդի տեսակ

 

Գտայ (Gtay) Գտել եմ

Գրետա (Greta) Լատ. Մարգարիտ անւան կրճատ ձեւ

Գիւլնազ (Giwlnaz) Պարս. նազելի վարդ

Գիւլնար (Giwlnar) Պարս. նռան ծաղիկ

 

Դ


Դալար (Dalar) Կանաչ - թարմ

Դալարիկ (Dalarik) Դալար՝ կանաչ բառից փաղաքշական ձեւով

Դամոն (Damon) Մի տեսակ սալոր

Դափնէ (Dap'ne') Ա) Տեղանուն Կիլիկիայում, Բ) Դափնի ծաղիկից պատրաստւած

Դափնիկ (Dap'nik) Դափնի ծաղկանւան փաղաքշական ձեւ

Դեզիրէ (Dezire') Լատ. ցանկացած

Դեղձանիկ (Deghd'anik) Դեղձանիկ թռչունի անունից

Դեղձուն (Deghd'own) Տես՝ դեղձանիկ

Դերօ (Dero') Տեղանուն արեւմտեան Հայաստանում

Դիանա (Diana) Լատ. որսի, լուսնի աստւածուհի

 

Դինա (Dina) Ռուս. աշխոյժ, ճարպիկ

Դիցուհի (Dicowhi) Աստւածուհի

Դշխոյ (Dshxoy) Թագուհի

Դշխու (Dshxow) Տես՝ դժխուհի

Դժխուհի (Djhxowhi) Թագուհի

Դոխիկ (Doxik) Աղաւնի՝ դոխ բառի փաղաքշական ձեւ

Դորա (Dora) Հարթավայր Փոքր Հայքում

Դորին (Dorin) Լատ. Աստծու նւէր

Դորիս (Doris) Յուն. Յունական դիցաբանութեան մէջ «գեղեցիկ կին», «յաւերժահարս»

Դստրիկ (Dstrik) Աղջիկ, դուստր բառի փաղաքշական ձեւ

 

Դրախտուհի (Draxtowhi) Դրախտ+ուհի

Դուստր (Dowstr) Աղջիկ զաւակ

Դուրեկ (Dowrek) Դուրեկան, ախորժելի

 

Ե


Եարիկ (Earik) Պարս. Հայ. եար՝ ընկեր, բարեկամ+իկ

Եասմին (Easmin) Յասմիկ ծաղկի անւան տարբերակ

Եթեր (Et'er) Եթեր, բարձր երկինք

Ելենա (Elena) Ռուս. տես՝ Հելէն

Եղանուշ (Eghanowsh) Եղն՝ եղնիկ+անուշ

Եղինար (Eghinar) Տես՝ Եղնար

Եղիա (Eghia) Տես՝ Եղսաբէթ

Եղիսա (Eghisa) Տես՝ Եղսաբէթ

Եղիսաբէթ (Eghisabe't') Ա) Եբր. Աստւած է նրա երդումը, Բ) Էլիզաբէթ անւան հայկականացւած ձեւ

Եղնար (Eghnar) Էգ եղնիկ

 

Եղներ (Eghner) Եղն՝ «եղնիկ» անւան յոգնակի ձեւ

Եղնիկ (Eghnik) Եղնիկ անունից

Եղնուհի (Eghnowhi) Եղն՝ Եղնիկ+ուհի իգականակերտ մասնիկ

Եղսա (Eghsa) Եղիսաբէթ անունից

Եղսաբէթ (Eghsabe't') Տես՝ Եղիսաբէթ

Եղսան (Eghsan) Եղիսաբէթ անւան կրճատ ձեւ

Եղսիկ (Eghsik) Եղիսաբէթ անւան կրճատ ձեւ

Եղսօ (Eghso') Եղիսաբէթ անւան կոչական ձեւ

Եղվարդ (Eghvard) Տեղանուն արեւմտեան Հայաստանում

Եմին (Emin) Թերեւս Էմին անւան իգ. Տարբերակ լինի

 

Եօլանդ (Eo'land) Թերեւս Վիոլետ անւան տարբերակ միջնադարեան Ֆրանսիայում: Տես՝ Վիոլետ

Եստեր (Ester) Եբր. Աստղ

Եւա (Ewa) Եբր. կեանք, նախամօր անունը

Եւգնիէ (Ewgnie') Յուն. բարեծնունդ, բարեզարմ

Եւնիկէ (Ewnike') Յուն. Իւնիք անունից

Երազ (Eraz) Երազ

Երազիկ (Erazik) Երազ բառի փաղաքշական ձեւ

Երազուհի (Erazowhi) Երազ+ուհի իգականակերտ մասնիկով

Երան (Eran) Ա) Թերեւս երանի բառից, Բ) Հաւանաբար նւէր լինի Երանոս յուն. ար. անունից՝ խաղաղասէր

Երանա (Erana) Ամրոց Կիլիկիայում

 

Երանեակ (Eraneak) Բախտ

Երանիկ (Eranik) Երանի բառից

Երանիս (Eranis) Տեղանուն Հայաստանում

Երանուհի (Eranowhi) Երան+ուհի

Երանուշ (Eranowsh) Երան+անուշ, քաղցր բախտ

Երասխ (Erasx) Ա) Արաքս անւան տարբերակ, Բ) Նախահայրերից՝ Արամայիսի թոռան անունը

Երգիկ (Ergik) Երգ բառից

Երեւակ (Erewak) Արեգակնային համակարգի 6-րդ մոլորակի անունը

Երջանիկ (Erjanik) Երջանիկ

Երմոնէ (Ermone') Յուն. Հերմէս աստծու անունից

Երւանդուհի (Erwandowhi) Երւանդ անւան իգականացւած ձեւը


Ա  Բ  Գ  Դ  Ե          Զ  Է  Ը  Թ  Ժ  Ի  Լ  Խ  Ծ  Կ  Հ  Ձ  Ղ  Ճ  Մ  

Յ  Ն  Շ  Ո  Չ  Պ  Ջ  Ռ  Ս  Վ  Ւ  Ր  Ք  Տ  Փ  Ց  Օ  Ֆ