Самые популярные армянские имена

Самые популярные имена новорожденных мальчиков и девочек

в Армении в 2009-2017 гг. Официальный рейтинг 

Обработка статистической информации, размещаемой на сайте Национальной статистической службы Республики Армения позволила получить алфавитный список наиболее популярных армянских имен и сводный (за несколько лет) рейтинг популярности имен новорожденных:   


Алфавитный список наиболее популярных в 2009-2017 гг армянских имен

(последнее обновление данных 5 февраля 2018 г.)   


 

Мужские имена

Женские имена

1

Авет / Ավետ / Avet

Алла / Ալլա / Alla

2

Акоп / Հակոբ / Hakob

Анаит / Անահիտ / Anahit

3

Алекс / Ալեքս / Alex

Ангелина / Անգելինա / Angelina

4

Александр / Ալեքսանդր / Alexander, Aleksandr

Анжела / Անժելա / Angela

5

Ален / Ալեն / Alen

Ани / Անի / Ani, Annie

6

Альберт / Ալբերտ / Albert

Анна / Աննա / Anna

7

Андраник / Անդրանիկ / Andranik

Ануш / Անուշ / Anush

8

Арам / Արամ / Aram

Аревик / Արևիկ / Arevik

9

Арег / Արեգ / Areg 

Ариана / Արիանա / Ariana

10

Арен / Արեն / Aren

Арина / Արինա / Arina

11

Арман / Արման / Arman

Армине / Արմինե / Armine

12

Армен / Արմեն / Armen

Арпи / Արփի / Arpi

13

Арсен / Արսեն / Arsen

Асмик / Հասմիկ / Hasmik

14

Артем / Արտյոմ / Artiom, Artyom

Астхик / Աստղիկ / Astghik

15

Артур / Արթուր / Artur 

Виктория / Վիկտորյա / Viktoria

16

Арутюн / Հարություն / Harutyun

Гаяне / Գայանե / Gayane

17

Ашот / Աշոտ / Ashot

Гоар / Գոհար / Gohar

18

Ваагн / Վահագն / Vahagn

Диана / Դիանա / Diana

19

Ваан / Վահան / Vahan

Ева / Եվա / Yeva

Эва / Էվա / Eva

20

Ваге / Վահե / Vahe

Карина / Կարինա / Karina 

Карине / Կարինե / Karine

21

Вардан / Վարդան / Vardan

Лаура / Լաուրա / Laura

22

Гагик / Գագիկ / Gagik 

Лиана / Լիանա / Liana

23

Гайк / Հայկ / Hayk 

Лика / Լիկա / Lika

24

Гамлет / Համլետ / Hamlet

Лили / Լիլի / Lili

25

Гарик / Գարիկ / Garik

Лилит / Լիլիթ / Lilit 

26

Геворк / Գևորգ / Gevorg 

Лилия / Լիլիա / Lilia

27

Генри / Հենրի / Henri

Лина /  Լինա / Lina

28

Гор / Գոռ / Gor 

Лия, Лиа / Լիա / Lia

29

Грач / Հրաչ / Hrach

Лусине / Լուսինե / Lusine 

30

Григор / Գրիգոր / Grigor

Люси  / Լյուսի / Lyusi

31

Гурген / Գուրգեն / Gurgen

Мане / Մանե / Mane 

32

Давид / Դավիթ / Davit 

Маргарита / Մարգարիտա / Margarita

33

Даниел, Даниель / Դանիել / Daniel 

Мариам / Մարիամ / Mariam

34

Жора / Ժորա / Jora

Марианна / Մարիաննա / Marianna

35

Карен / Կարեն / Karen

Марина / Մարինա / Marina

Марине / Մարինե / Marine

36

Левон / Լևոն / Levon 

Мария, Мариа / Մարիա / Maria

Мари / Մարի / Mari

Мери / Մերի / Mery  

37

Макс / Մաքս / Max

Милена / Միլենա / Milena  

38

Манвел / Մանվել / Manvel

Моника / Մոնիկա / Monika

39

Марк / Մարկ / Mark

Нане / Նանե / Nane

40

Мгер / Մհեր / Mher

Наре / Նարե / Nare

41

Микаел, Микаель / Միքայել / Miqayel

Нарине / Նարինե / Narine

42

Монте / Մոնթե / Monte

Натали / Նատալի / Natalie

43

Нарек / Նարեկ / Narek

Нелли / Էմմա / Nelly

44

Оганес / Հովհաննես / Hovhannes

Рита / Ռիտա / Rita

45

Размик / Ռազմիկ / Razmik

Рузанна / Ռուզաննա / Ruzanna 

46

Рафаель, Рафаэль / Ռաֆայել / Raphael 

Сара / Սառա / Sara

47

Роберт / Ռոբերտ / Robert

Светлана / Սվետլանա / Svetlana

48

Роман / Ռոման / Roman

Седа / Սեդա / Seda

49

Рубен / Ռուբեն / Ruben

Сона / Սոնա / Sona

50

Самвел / Սամվել / Samvel

Софи / Սոֆի / Sofi

София / Սոֆյա / Sofia 

51

Саркис / Սարգիս / Sargise

Сусанна / Սուսաննա / Susanna 

Сюзанна / Սյուզաննա / Syuzanna

52

Сергей / Սերգեյ / Sergey

Сюзи / Սյուզի / Syuzi

53

Сурен / Սուրեն / Suren

Тамара / Թամարա / Tamara

54

Тигран / Տիգրան / Tigran

Татев / Տաթև / Tatev

55

Хачик / Խաչիկ  / Khachik

Эва / Էվա / Eva

56

Эдгар / Էդգար / Edgar

Элен / Էլեն / Ellen 

57

Эдуард / Էդուարդ / Eduard, Edward

Элина / Էլինա / Elina

58

Эрик / Էրիկ / Erik 

Эмили / Էմիլի / Emily

59

 

Эмма /  Էմմա / Emma

60

 

Яна / Յանա / Yana


Рейтинг популярности имен новорожденных мальчиков в 2009-2017 гг

(по данным Национальной статистической службы Республики Армения):


Место

2017

2016

2015

2013

2011

2009

1

Давид

Давид

Давид

Давид

Нарек

Нарек

2

Нарек

Нарек

Нарек

Нарек

Давид

Давид

3

Тигран

Алекс

Алекс

Гор

Гор

Гор

4

Гайк

Гайк

Тигран

Алекс

Гайк

Арман

5

Алекс

Тигран

Гайк

Гайк

Эрик

Эрик

6

Марк

Гор

Гор

Эрик

Тигран

Гайк

7

Гор

Артур

Эрик

Самвел

Арман

Артур

8

Артур

Армен

Арман

Артур

Ален

Самвел

9

Арам

Марк

Артур

Тигран

Алекс

Тигран

10

Самвел

Эрик

Ален

Ален

Самвел

Армен

11

Армен

Арман

Самвел

Арман

Артур

Ален

12

Арман

Самвел

Армен

Арам

Армен

Ашот

13

Арен

Арман

Ашот

Армен

Арам

Арам

14

Эрик

Ален

Арам

Ашот

Ашот

Ваге

15

Ален

Ашот

Арен

Арен

Геворк

Гагик

16

Ашот

Арен

Геворк

Гагик

Ваге

Артем

17

Микаел

Гагик

Артем

Оганес

Арсен

Геворк

18

Арсен

Даниел

Гагик

Геворк

Гагик

Карен

19

Роберт

Арег

Микаел

Ваге

Левон

Арсен

20

Даниел

Роберт

Саркис

Саркис

Карен

Саркис

21

Оганес

Артем

Марк

Артем

Саркис

Алекс

22

Гагик

Арсен

Ваге

Левон

Оганес

Арен

23

Геворк

Микаел

Арег

Микаель

Артем

Оганес

24

Арег

Саркис

Арсен

Арсен

Арен

Левон

25

Артем

Оганес

Карен

Карен

Вардан

Арутюн

26

Левон

Ваге

Роберт

Арег

Роберт

Гарик

27

Ваге

Карен

Левон

Роберт

Арутюн

Сурен

28

Саркис

Геворк

Оганес

Вардан

Сурен

Эдгар

29

Карен

Левон

Даниел

Даниель

Микаел

Роберт

30

Вардан

Вардан

Вардан

Марк

Рубен

Акоп

31

Монте

Рубен

Андраник

Акоп

Мгер

Вардан

32

Мгер

Сурен

Акоп

Александр

Гамлет

Мгер

33

Рубен

Акоп

Мгер

Арутюн

Сергей

Микаель

34

Акоп

Мгер

Сурен

Сурен

Гарик

Григор

35

Андраник

Андраник

Рубен

Мгер

Альберт

Сергей

36

Арутюн

Авет

Арутюн

Григор

Григор

Андраник

37

Авет

Григор

Григор

Рубен

Эдгар

Рафаель

38

Рафаэль

Рафаэль

Александр

Андраник

Акоп

Гамлет

39

Григор

Александр

Эдгар

Гарик

Андраник

Рубен

40

Сурен

Монте

Рафаэль

Рафаэль

Даниел

Альберт

41

Гамлет

Арутюн

Гамлет

Альберт

Рафаэль

Ваагн

42

Гарик

Эдуард

Гарик

Сергей

Александр

Ваган

43

Александр

Альберт

Сергей

Эдгар

Арег

Размик

44

Генри

Гарик

Авет

Гамлет

Авет

Эдуард

45

Сергей

Гамлет

Альберт

Ваагн

Ваан

Манвел

46

Эдгар

Макс

Манвел

Эдуард

Марк

Гурген

47

 

 

 

Ваан

Эдуард

Александр

48

 

 

 

Манвел

Размик

Даниель

49

 

 

 

Хачик

 

Роман

50

 

 

 

Грач

 

 Жора

 

 Рейтинг популярности имен новорожденных девочек в 2009-2017 гг

 (по данным Национальной статистической службы Республики Армения):

 

Место

2017

2016

2015

2013

2011

2009

1

Наре

Мария

Наре

Наре

Мане

Ани

2

Мария

Наре

Мари

Мари

Милена

Элен

3

Мари 

Мане

Мария

Мане

Мари

Милена

4

Мане

Мари

Мане

Милена

Элен

Мане

5

Ани

Мариам

Мариам

Ани

Наре

Анаит

6

Мариам

Ани

Ангелина

Элен

Ани

Наре

7

Анаит

Ангелина

Ани

Анаит

Анна

Мариам

8

Ангелина

Анаит

Милена

Мария

Анаит

Анна

9

Милена

Элен

Анаит

Мариам

Мариам

Мери

10

Элен

Милена

Элен

Анна

Мери

Лилит

11

Анна

Ева

Арпи

Ангелина

Мариа

Гаяне

12

Ева

Анна

Анна

Мери

Гаяне

Мария

13

Арпи

Арпи

Ева

Гаяне

Лилит

Мари

14

Гаяне

Гаяне

Гаяне

Ева

Ева

Сусанна

15

Яна

Лилит

Мери

Сона  

Ангелина

Асмик

16

Лилит

Мери

Сона  

Лилит

Асмик

Гоар

17

Софи

Виктория

Натали

Асмик

Сусанна

Ангелина

18

Виктория

Арина

Лилит

Гоар

Сона  

Карине

19

Натали

Яна

Асмик

Натали

Гоар

Сона  

20

Сона

Сона

Сусанна

Виктория

Карине

Лиана

21

Арина

Натали

Гоар

Сусанна

Марианна

Лусине

22

Гоар

Гоар

Софи 

Карине

Виктория

Сюзанна

23

Мери

Асмик

Карине

Яна

Рузанна

Моника

24

Асмик

Софи

Яна

Софи   

Ануш

Ева

25

Эмили

Эмили

Лили

Рузанна

Натали

Виктория

26

Татев

Сусанна

Виктория

Лусине

Лусине 

Рузанна

27

Аревик

Аревик

Эмили

Ануш

Лиана

Диана

28

Сусанна

Карине

Аревик

Лили 

Сюзанна

Ануш

29

Ариана

Люси

Ануш

Лиана

Диана

Софи

30

София 

Ариана

Рузанна

Элина

Яна

Тамара

31

Люси  Татев

Арина

Моника

Аревик

Армине

32

Эва

Лика

Рита

Нане

Марине

Сюзи

33

Карине

Рузанна

Татев

Карина

Сюзи

Лаура

34

Карина

Лили

Нане

Арпи

Моника

Светлана

35

Нане

София

Карина

Аревик

Тамара

Нарине

36

Сара

Ануш

Лиана

Марина

Армине

Анжела

37

Элина

Элина

Элина

Светлана

Элина

Алла

38

Лили

Сара

Люси

Эмили

Марина

Марианна

39

Моника

Нане

Ариана

Сюзанна

Светлана

Эмма

40

Лиана

Эва

Лусине

Тамара

Нарине

Аревик

41

Рузанна

Лиана

Нарине

Марианна

Седа

Седа

42

Лусине

Моника

Лина

Сара

Нелли

Марина

43

Лика

Карина

Сара

Диана

Маргарита

Нане

44

Нарине

Лиа

Тамара

Сюзи

Астхик

Нелли

45

Армине

Нарине

Моника

Нарине

София

София

46

Ануш

Лусине

Астхик

Лия

Карина

Астхик

47


 

 

Армине

Эмма

Элина

48


 

 

Марине

Лина

Яна

49


 

 

Анжела

 

Маргарита

50


 

 

Татев

 

Лилия


Официальные документы Национальной статистической службы Республики Армения в формате pdf приведены здесь (с указанием общего числа новорожденных и количества мальчиков и девочек, названных тем или иным именем): 

за 2017 год

http://armstat.am/file/doc/99506948.pdf (на русском языке), 

http://armstat.am/file/doc/99506938.pdf (на армянском языке),

http://armstat.am/file/doc/99506943.pdf (на английском). 

за 2016 год 

http://armstat.am/file/doc/99502643.pdf (на русском языке), 

http://armstat.am/file/doc/99502633.pdf (на армянском языке),

http://armstat.am/file/doc/99502638.pdf (на английском). 


Создание и развитие сайта "1000 имён" – результат большого, каждодневного труда.  Здесь размещены только проверенные материалы. Надеюсь, вы найдете то, что искали.

С наилучшими пожеланиями, автор сайта Евгений Васильевич Мищенко

Номер моей карточки в Сбербанке РФ: № 4817 7602 5079 4967

- буду признателен за финансовую поддержку


Другие материалы на тему армянских имен:

1) Армянские имена. Исторический экскурс / С. Меликян, Н. Маргарян /

Краткий очерк на эту тему приведен в монографии "Армяне" (книга из фундаментальной этнологической серии "Народы и культуры"), см. глава 6, стр. 342-352 // Издательство "Наука", Москва, 2012 год, 648 стр., ISBN 978-5-02-037563-5 // Совместное издание Института этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая и Института археологии и этнографии НАН Республики Армения (авторы раздела: Сусанна Меликян, Никол Маргарян)

2) Армянские имена. Исторический экскурс / А. Тер-Саркисянц /

Почитать на данную тему также можно в книге Аллы Тер-Саркисянц: "Армяне. История и этнокультурные традиции", см. глава "Обряды, связанные с рождением ребенка", стр. 188-195 // Издательская фирма "Восточная литература", Москва, 1998, 397 стр., ISBN 5-02-018002-5 // Институт этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая 

3) Статья "Армяне: тайна имени", автор Сусанна Петросян (Ереван). Опубликовано на  сайте "Вестник Кавказа" 13.04.2015. Ссылка на статью

4) What’s in an Armenian Name? - размышления об армянских именах, на сайте Asbarez.com (by Nareg Seferian from the Armenian Weekly), см. здесь

5) Армянские личные имена (Prénoms arméniens) на сайте Ассоциации армянской культуры во Франции: 150 мужских и 110 женских имен; на  французском языке; имена приведены во французской орфографии, даны пояснения к каждому имени (см. ссылку). 

6) Армянские личные имена (Prénoms arméniens) во французской Википедии:

- Liste des prénoms arméniens masculins (мужские имена)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_prénoms_arméniens_masculins

- Liste des prénoms arméniens féminins (женские имена)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_prénoms_arméniens_féminins

7) Список правителей Армении 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Armenian_kings

http://hy.wikipedia.org/wiki/Հայկական_պետականությունների_ղեկավարների_ցանկ

http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_правителей_Армении

8) Выдающиеся армяне 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_Armenians (на англ. яз.)

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1636632 (на рус. яз.)

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/685453


Полезные ссылки:

- армянская компьютерная клавиатура: 

http://www.lexilogos.com/keyboard/armenian.htm 

- конвертер с армянского алфавита на латиницу:

http://am.translit.cc/ 

http://www.lexilogos.com/keyboard/armenian_conversion.htm

- Armenian alphabet, language and pronunciation - об армянском языке (на  английском):

http://www.omniglot.com/writing/armenian.htm

- ссылки на учебники грамматики армянского языка, словари: арм. / латинск., франц., англ. 


Примечание:

Отдел переписи населения и демографии Национальной статистической службы Республики Армения (НСА РА) каждые полгода на своем сайте в открытом доступе публикует пресс-релиз под названием "Наиболее часто повторяющиеся имена новорожденных по полу". Этот документ готовится на трех языках - армянском, английском и русском, в формате pdf. Чтобы его найти, наберите на главной странице сайта http://armstat.am/ru/ фразу "имена новорожденных" (в окошке "Поиск на сайте"). Выбрав соответствующий флажок наверху вы увидите отчеты на армянском или английском языке.